การดูอุปกรณ์ในเครือข่ายของคุณ

28 กันยายน 2566

ID 142376

คุณสมบัติตัวตรวจสอบสมาร์ทโฮมช่วยให้คุณทำสิ่งต่อไปนี้ได้

 • ดูและปรับแต่งรายการอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi บ้านของคุณ โดยแก้ไขประเภทและชื่อของแต่ละอุปกรณ์ในรายการ

ตรวจสอบระดับการป้องกันของแต่ละอุปกรณ์โดยการดูแอปพลิเคชัน Kaspersky ที่ติดตั้งในอุปกรณ์ในเครือข่าย Wi-Fi ของคุณ ถ้าแอป Kaspersky บางแอปไม่ได้ติดตั้งในอุปกรณ์ ก็ติดตั้งโดยใช้ My Kaspersky

ในส่วนสมาร์ทโฮมมอนิเตอร์ คุณสามารถดูสิ่งต่อไปนี้

 • อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ในปัจจุบัน
 • อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi สักระยะหนึ่งก่อนหน้านี้
 • สถานะของอุปกรณ์ในเครือข่าย Wi-Fi (อุปกรณ์ใหม่ อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ และอุปกรณ์ที่ยกเลิกการเชื่อมต่อแล้ว)
 • เวลาเมื่ออุปกรณ์ที่ยกเลิกการเชื่อมต่อแล้ว ตรวจพบครั้งสุดท้ายในเครือข่าย

แอป Kaspersky จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ดังต่อไปนี้ เมื่ออุปกรณ์ใหม่เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi:

 • ชื่ออุปกรณ์ (ถ้ามี)
 • ผู้ผลิตอุปกรณ์
 • ประเภทอุปกรณ์ (เช่น คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์มือถือ จุดเชื่อมต่อ คอนโซลเกม หรือกล้องวิดีโอ)
 • ระบบปฏิบัติการที่ติดตั้งในอุปกรณ์
 • ที่อยู่ MAC (ID เครือข่ายไม่ซ้ำกันของอุปกรณ์)
 • IP address ของอุปกรณ์

การดูอุปกรณ์ในเครือข่าย Wi-Fi บ้านของคุณ:

 1. เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi บ้านของคุณ
 2. เปิดแอป Kaspersky
 3. ในหน้าต่างแอปหลัก ให้แตะสมาร์ทโฮมมอนิเตอร์

  ส่วนสมาร์ทโฮมมอนิเตอร์จะเปิดขึ้น

 4. ยืนยันว่าเป็นเครือข่าย Wi-Fi บ้านของคุณ หากจำเป็น

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง