ลิงก์ในข้อความ (SMS)

28 กันยายน 2566

ID 207045

หากคุณได้รับข้อความ SMS ที่มีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ที่เป็นอันตรายหรือถูกปลอมแปลง แอปจะแจ้งให้คุณทราบ คุณจะต้องตัดสินใจว่าคุณยังต้องการเปิดลิงก์หรือไม่

หากต้องการตรวจสอบลิงก์ในข้อความ:

  1. บนแถบแท็บด้านล่างของแอป Kaspersky ให้แตะ ฟีดเจอร์ทั้งหมด
  2. แตะที่การรับส่งข้อความปลอดภัย
  3. แตะตรวจสอบลิงก์ในข้อความ
  4. ตั้งสวิตช์ เตือนฉันเกี่ยวกับลิงก์อันตราย เป็นเปิด

    แอป Kaspersky จะแจ้งให้ทราบหากข้อความที่คุณได้รับมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ที่เป็นอันตรายหรือถูกปลอมแปลง

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง