Връзки в текстови съобщения (SMS)

28 септември 2023 г.

ID 207045

Ако получите SMS текстово съобщение, съдържащо връзки към злонамерени или подменени уеб сайтове, приложението ще Ви уведоми за това. Просто ще трябва да решите дали все още искате да отворите връзката.

За да проверите връзките в текстови съобщения:

  1. В долната лента с раздели на приложението Kaspersky натиснете Всички функции .
  2. Натиснете Чат защита.
  3. Натиснете Проверка на връзки в текстове.
  4. Настройте превключвателя Предупреждавай ме за опасни връзки на ВКЛ.

    Приложението Kaspersky ще ви уведоми, ако текстовото съобщение, което получавате, съдържа връзки към злонамерени или фалшиви уеб сайтове.

Намерихте ли тази статия за полезна?
Какво може да подобрим?
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.