การดูรายงานแอป

28 กันยายน 2566

ID 71892

แอป Kaspersky สร้างรายงานอย่างต่อเนื่อง

รายงานสามารถใช้ดูข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ:

  • แอนตี้ไวรัส: ตัวอย่างเช่น ผลการสแกน ภัยคุกคามที่ตรวจพบ การอัปเดต
  • การเรียกดูอย่างปลอดภัย เช่น เว็บไซต์ที่บล็อก

รายงานจะจัดกลุ่มตามเวลาที่สร้าง คุณสามารถแสดงรายงานสำหรับแต่ละองค์ประกอบแยกกันได้ รายงานอาจประกอบด้วยสูงสุด 50 รายการ เมื่อจำนวนเกิน 50 รายการ รายการเก่าจะถูกลบและแทนที่ด้วยรายการใหม่

วิธีดูรายงานแอป

  1. บนหน้าจอหลักของแอป ให้แตะโปรไฟล์
  2. เลือกการตั้งค่า
  3. แตะที่รายงาน

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง