Xem báo cáo của ứng dụng

28 Tháng Chín, 2023

ID 71892

Kaspersky liên tục tạo báo cáo.

Báo cáo có thể được sử dụng để xem thông tin chi tiết về:

  • Anti-Virus: ví dụ: kết quả quét, các mối đe dọa được phát hiện, cập nhật
  • Duyệt web an toàn: ví dụ, các trang web bị chặn.

Các báo cáo được ghép nhóm theo thời gian tạo chúng. Bạn có thể hiển thị báo cáo cho mỗi thành phần riêng. Báo cáo có thể chứa đến 50 mục. Sau khi số mục vượt quá 50, các mục cũ sẽ bị xóa và thay thế bởi mục mới.

Để xem báo cáo ứng dụng:

  1. Trên màn hình chính của ứng dụng, chạm vào Hồ sơ.
  2. Chọn Thiết đặt.
  3. Chạm vào Báo cáo.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.