วิธีการเปิดหรือปิดใช้งานข่าวสารด้านความปลอดภัย

30 พฤศจิกายน 2564

ID 137577

การเปิดหรือปิดใช้งานข่าวสารด้านความปลอดภัย:

  1. เปิดหน้าต่างแอปพลิเคชันหลัก
  2. คลิกปุ่ม Settings 2019.png ที่ส่วนล่างของหน้าต่าง

    หน้าต่าง การตั้งค่า จะเปิดขึ้น

  3. เลือกส่วน การแจ้งเตือน
  4. ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้:
    • หากคุณต้องการรับข่าวสารด้านความปลอดภัย ตั้งต่าให้ช่องทำเครื่องหมาย รับข้อความแจ้งข้อมูลและโฆษณาจาก Kaspersky เปิดทำงาน
    • หากคุณไม่ต้องการรับข่าวสารด้านความปลอดภัย ให้ตั้งค่าให้ช่อง รับข้อความแจ้งข้อมูลและโฆษณาจาก Kaspersky ปิดทำงาน

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง