Cách bật hoặc tắt tin tức bảo mật

30 Tháng Mười Một, 2021

ID 137577

Để bật hoặc tắt tin tức bảo mật:

  1. Mở cửa sổ chính của ứng dụng.
  2. Nhấn vào nút Settings 2019.png ở phần dưới của cửa sổ.

    Cửa sổ Thiết lập sẽ mở ra.

  3. Chọn mục Thông báo.
  4. Thực hiện một trong các thao tác sau:
    • Nếu bạn muốn nhận tin tức bảo mật, hãy đặt nút bật/tắt Nhận thư thông báo và quảng cáo từ Kaspersky thành Bật.
    • Nếu bạn không muốn nhận tin tức bảo mật, hãy đặt nút bật/tắt Nhận thư thông báo và quảng cáo từ Kaspersky thành Tắt.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.