วิธีการเปิดหรือปิดใช้งานตรวจสอบสภาพฮาร์ดไดรฟ์

30 พฤศจิกายน 2564

ID 155988

การเปิดหรือปิดใช้งานตรวจสอบสภาพฮาร์ดไดรฟ์:

  1. เปิดหน้าต่างแอปพลิเคชันหลัก
  2. คลิกปุ่ม Settings 2019.png ที่ส่วนล่างของหน้าต่าง

    หน้าต่าง การตั้งค่า จะเปิดขึ้น

  3. เลือกส่วน ประสิทธิภาพ
  4. ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้:
    • ในการเปิดใช้งานตรวจสอบสภาพฮาร์ดไดรฟ์ ให้เลือกช่องทำเครื่องหมาย ดำเนินการสแกนสภาพฮาร์ดไดรฟ์
    • ในการปิดใช้งานตรวจสอบสภาพฮาร์ดไดรฟ์ ให้ล้างช่องทำเครื่องหมาย ดำเนินการสแกนสภาพฮาร์ดไดรฟ์

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง