Cách bật hoặc tắt Trình theo dõi tình trạng ổ cứng

30 Tháng Mười Một, 2021

ID 155988

Để bật Trình theo dõi tình trạng ổ cứng:

  1. Mở cửa sổ chính của ứng dụng.
  2. Nhấn vào nút Settings 2019.png ở phần dưới của cửa sổ.

    Cửa sổ Thiết lập sẽ mở ra.

  3. Chọn mục Hiệu năng.
  4. Thực hiện một trong các thao tác sau:
    • Để bật Trình theo dõi tình trạng ổ cứng, hãy chọn hộp kiểm Thực hiện quét kiểm tra tình trạng ổ đĩa.
    • Để tắt Trình theo dõi tình trạng ổ cứng, hãy xóa hộp kiểm Thực hiện quét kiểm tra tình trạng ổ đĩa.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.