การสแกนไฟล์ในพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ OneDrive

30 พฤศจิกายน 2564

ID 172863

ใน Windows 10 RS3 หรือใหม่กว่า Kaspersky Security Cloud จะไม่สแกนไฟล์ในพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ OneDrive ถ้าแอปพลิเคชันตรวจพบไฟล์ดังกล่าวระหว่างการสแกน จะแสดงแจ้งเตือนโดยระบุว่าไฟล์ในพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์จะไม่ถูกสแกน

ส่วนประกอบต่อไปนี้จะไม่สแกนไฟล์ในพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ OneDrive:

  • สแกนทั้งระบบ
  • สแกนรายการที่เลือก
  • สแกนแบบเร็ว
  • สแกนเบื้องหลัง

รายงานเกี่ยวกับการทำงานของ Kaspersky Security Cloud มีรายการไฟล์ในพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ OneDrive ที่ถูกข้ามระหว่างการสแกน

ไฟล์ที่ดาวน์โหลดจากพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ OneDrive ลงในคอมพิวเตอร์จะถูกสแกนโดยส่วนประกอบการป้องกันแบบเรียลไทม์ หากการสแกนไฟล์ถูกเลื่อนออกไปและไฟล์ถูกอัปโหลดกลับไปยังพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ OneDrive ก่อนเริ่มสแกน ไฟล์นี้อาจถูกข้ามระหว่างการสแกน

เมื่อเรียกใช้แอปพลิเคชันและสคริปต์ ส่วนประกอบของระบบควบคุมแอปพลิเคชันและตัวเฝ้าระวังระบบจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ของ OneDrive ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อสแกน

เพื่อให้แน่ใจว่าไฟล์ OneDrive แสดงใน Explorer ให้เปิดคุณสมบัติ ไฟล์ตามความต้องการในแอปพลิเคชันไคลเอนต์ OneDrive หากเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต คุณก็สามารถใช้ได้เหมือนกับไฟล์ชนิดอื่นๆ บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง