Quét các tập tin trong kho lưu trữ đám mây OneDrive

30 Tháng Mười Một, 2021

ID 172863

Trên Windows 10 RS3 trở lên, Kaspersky Security Cloud không quét các tập tin trong kho lưu trữ đám mây OneDrive. Nếu ứng dụng phát hiện các tập tin như vậy trong quá trình quét, ứng dụng sẽ hiển thị thông báo cho biết rằng các tập tin trong kho lưu trữ đám mây không được quét.

Các thành phần sau đây không quét tập tin trong kho lưu trữ đám mây OneDrive:

  • Quét toàn bộ
  • Quét tùy chọn
  • Quét nhanh
  • Quét nền

Báo cáo về hoạt động của Kaspersky Security Cloud chứa một danh sách các tập tin trong ổ lưu trữ đám mây OneDrive đã bị bỏ qua trong quá trình quét.

Các tập tin đã tải xuống từ kho lưu trữ đám mây OneDrive đến máy tính cục bộ được quét bởi các thành phần bảo vệ thời gian thực. Nếu quá trình quét tập tin bị trì hoãn và tập tin đã được tải trở lại kho lưu trữ đám mây OneDrive trước khi quá trình quét bắt đầu, tập tin này có thể bị bỏ qua trong quá trình quét.

Khi chạy các ứng dụng và kịch bản, các thành phần Kiểm soát ứng dụng và Giám sát hệ thống sẽ tải về các ứng dụng từ ổ lưu trữ đám mây OneDrive đến máy tính cục bộ để quét.

Để đảm bảo rằng các tập tin OneDrive được hiển thị trong Explorer, hãy bật tính năng Tập tin theo yêu cầu trong ứng dụng khách của OneDrive. Nếu được kết nối với Internet, bạn có thể sử dụng các tập tin này giống như các tập tin khác trên máy tính của mình.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.