การประเมิน Kaspersky Security Cloud

30 พฤศจิกายน 2564

ID 176603

คุณสามารถประเมิน Kaspersky Security Cloud และส่งคะแนนของคุณไปยัง Kaspersky ได้

ในบางครั้งหลังจากการติดตั้ง แอปพลิเคชันจะเสนอให้คุณประเมินการทำงาน

การประเมิน Kaspersky Security Cloud:

  1. ในหน้าต่าง เราให้ความสำคัญกับความคิดเห็นของคุณ ให้ดำเนินการข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:
    • หากคุณพร้อมที่จะประเมิน Kaspersky Security Cloud ให้คะแนนแอปพลิเคชันโดยใช้ระบบ 10 คะแนน
    • หากคุณไม่ต้องการประเมิน Kaspersky Security Cloud ให้คลิกปุ่ม ปิด เพื่อปิดหน้าต่างการประเมิน
  2. คลิกปุ่มส่ง
  3. คลิกปุ่ม ปิด เพื่อปิดหน้าต่าง

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง