Đánh giá Kaspersky Security Cloud

30 Tháng Mười Một, 2021

ID 176603

Bạn có thể đánh giá Kaspersky Security Cloud và gửi điểm của bạn đến Kaspersky.

Một thời gian sau khi cài đặt, ứng dụng sẽ đề nghị bạn đánh giá hoạt động của ứng dụng.

Để đánh giá Kaspersky Security Cloud:

  1. Trong cửa sổ Chúng tôi trân trọng ý kiến của bạn, thực hiện một trong các thao tác sau:
    • Nếu bạn đã sẵn sàng để đánh giá Kaspersky Security Cloud, hãy đánh giá ứng dụng theo thang điểm 10.
    • Nếu bạn không muốn đánh giá Kaspersky Security Cloud, nhấp vào nút Đóng để đóng cửa sổ đánh giá.
  2. Nhấn nút Gửi.
  3. Nhấp vào nút Đóng để đóng cửa sổ.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.