การอนุญาต

30 พฤศจิกายน 2564

ID 207130

รหัสผ่านจะป้องกันการตั้งค่าแอปพลิเคชันต่อไปนี้จากการเปลี่ยนแปลงโดยผู้ใช้หรือกลุ่ม หากเลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากการดำเนินการ หมายความว่าผู้ใช้หรือกลุ่มผู้ใช้ได้รับอนุญาตในการดำเนินการทำงานที่ถูกเลือก

กำหนดค่าการตั้งค่าแอปพลิเคชัน

เปลี่ยนการตั้งค่าแอปพลิเคชันในหน้าต่างหลัก หน้าต่าง การตั้งค่า ศูนย์การแจ้งเตือนและการแจ้งเตือน

เปิดและปิดการติดตามแอปพลิเคชัน

จัดการการสำรองข้อมูลและการคืนค่าข้อมูล

สร้าง แก้ไข และลบงานการสำรองและคืนค่าข้อมูล

จัดการการป้องกันสำหรับเด็ก

บล็อกการเริ่มต้น Kaspersky Safe Kids ผ่านทางระบบควบคุมแอปพลิเคชัน ออกจาก Kaspersky Security Cloud หรือกำหนดค่า Kaspersky Security Cloud เพื่อปิดการป้องกัน

จะไม่มีการขอรหัสผ่านเมื่อพยายามดาวน์โหลด ติดตั้ง หรือเปิดใช้งาน Kaspersky Safe Kids

ออกจากแอปพลิเคชัน

ออกจากแอปพลิเคชัน

ลบ / แก้ไข /คืนค่าแอปพลิเคชัน

ลบ แก้ไข และคืนค่าแอปพลิเคชัน

ลบคีย์

ลบหรือแก้ไขรหัสติดตั้งโปรแกรมและสำเนารหัสติดตั้งโปรแกรม

ดูรายงาน

ไปที่หน้าต่าง รายงาน

ปิดใช้งานส่วนประกอบการป้องกัน

ปิดและเปิดใช้งานส่วนประกอบการป้องกันได้ที่หน้าต่าง การตั้งค่า ในส่วน การป้องกัน

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง