Quyền

30 Tháng Mười Một, 2021

ID 207130

Mật khẩu bảo vệ các thiết lập ứng dụng sau để chúng không bị người dùng hoặc nhóm thay đổi. Nếu hộp kiểm bên cạnh một hành động được chọn, điều đó có nghĩa là người dùng hoặc nhóm người dùng được phép thực hiện hành động đã chọn.

Thiết lập cấu hình ứng dụng

Thay đổi thiết lập ứng dụng trong cửa sổ chính, cửa sổ Thiết lập, Trung tâm thông báo và thông báo.

Bật hoặc tắt dấu vết ứng dụng.

Quản lý Sao lưu và khôi phục

Tạo, thay đổi và xóa các công việc Sao lưu và khôi phục.

Quản lý chức năng bảo vệ trẻ em

Chặn khởi động Kaspersky Safe Kids bằng Kiểm soát ứng dụng, thoát Kaspersky Security Cloud hoặc cấu hình Kaspersky Security Cloud để tắt chức năng bảo vệ.

Mật khẩu không được yêu cầu khi cố gắng tải về, cài đặt hoặc khởi chạy Kaspersky Safe Kids.

Thoát ứng dụng

Thoát khỏi ứng dụng.

Gỡ bỏ / thay đổi / khôi phục ứng dụng

Gỡ bỏ, thay đổi và khôi phục ứng dụng.

Xóa một khóa

Xóa hoặc thay đổi mã kích hoạt và mã kích hoạt dự phòng.

Xem báo cáo

Vào cửa sổ Báo cáo.

Tắt các thành phần bảo vệ

Tắt và bật các thành phần bảo vệ có sẵn trong cửa sổ Thiết lập, trong mục Bảo vệ.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.