คืนค่าการบอกรับเป็นสมาชิกของคุณ

12 เมษายน 2566

ID 190952

เมื่อคุณ ลงชื่อเข้าในบัญชี My Kaspersky รายละเอียดของการบอกรับเป็นสมาชิกจะปรากฏใน My Kaspersky โดยอัตโนมัติ หากคุณต้องการใช้การบอกรับเป็นสมาชิกนี้กับ Kaspersky VPN ที่ติดตั้งในอุปกรณ์ Mac อื่น คุณเพียงแค่ต้องลงชื่อเข้าใช้ My Kaspersky เท่านั้น

หากยังไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้ My Kaspersky และต้องการใช้การบอกรับเป็นสมาชิกในอุปกรณ์ Mac อื่น คุณอาจจำเป็นต้องคืนค่าการบอกรับเป็นสมาชิก

คืนค่าการบอกรับเป็นสมาชิกของคุณ

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง