Khôi phục gói đăng ký của bạn

5 Tháng Tư, 2023

ID 190952

Khi bạn đăng nhập vào tài khoản My Kaspersky của mình, thông tin chi tiết về gói đăng ký của bạn sẽ tự động xuất hiện trên My Kaspersky. Nếu bạn muốn áp dụng gói đăng ký này cho bản Kaspersky VPN được cài đặt trên máy Mac khác thì bạn chỉ cần đăng nhập vào My Kaspersky.

Nếu bạn chưa đăng nhập vào My Kaspersky và muốn áp dụng gói đăng ký của mình trên một thiết bị Mac khác thì bạn có thể cần khôi phục gói đăng ký của mình.

Khôi phục gói đăng ký của bạn

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.