วิธีการดูรายงานปริมาณการใช้งานที่ปลอดภัยใน My Kaspersky

2 ตุลาคม 2566

ID 127056

การดูรายงานปริมาณการใช้งานที่ปลอดภัย แอปพลิเคชันต้องเชื่อมต่อกับ My Kaspersky ถ้าคุณเปิดใช้งาน VPN แล้วเชื่อมต่ออุปกรณ์กับ My Kaspersky ข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณการใช้งานที่ปลอดภัยสำหรับการเชื่อมต่อปัจจุบันจะไม่แสดง

วิธีการกำหนดค่าการแสดงข้อมูลปริมาณการใช้งานที่ปลอดภัยใน My Kaspersky

วิธีการดูรายงานปริมาณการใช้งานที่ปลอดภัย

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง