Làm thế nào để xem báo cáo lưu lượng bảo mật trên My Kaspersky

12 Tháng Mười, 2023

ID 127056

Để xem một báo cáo lưu lượng bảo mật, ứng dụng phải được kết nối đến My Kaspersky. Nếu bạn bật VPN và sau đó kết nối một thiết bị với My Kaspersky, sẽ không có thông tin nào được hiển thị về lưu lượng bảo mật cho kết nối hiện tại.

Cách cấu hình chế độ hiển thị dữ liệu lưu lượng bảo mật trên My Kaspersky

Cách xem báo cáo lưu lượng bảo mật

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.