เกี่ยวกับเวอร์ชันของ Kaspersky VPN Secure Connection

2 ตุลาคม 2566

ID 127799

คุณสามารถใช้ เวอร์ชันฟรี หรือเวอร์ชันแบบไม่จำกัดของ Kaspersky VPN Secure Connection ในการใช้ เวอร์ชันแบบไม่จำกัดของแอปพลิเคชัน คุณต้องซื้อการบอกรับเป็นสมาชิก

เวอร์ชันฟรีของแอปพลิเคชัน

เมื่อใช้เวอร์ชันฟรีของแอปพลิเคชัน

  • คุณสามารถใช้แอปพลิเคชันในอุปกรณ์ทั้งหมดของคุณ
  • คุณสามารถใช้การรับส่งข้อมูลที่ปลอดภัยได้ 200 MB ต่อวันในแต่ละอุปกรณ์ (300 MB หากอุปกรณ์ของคุณได้ เชื่อมต่อกับ My Kaspersky)
  • คุณไม่สามารถเลือก ตำแหน่งของเซิร์ฟเวอร์ VPN ได้ แอปพลิเคชันเลือกตำแหน่งของเซิร์ฟเวอร์ VPN โดยอัตโนมัติ

เวอร์ชันแบบไม่จำกัดของแอปพลิเคชัน

จำนวนของอุปกรณ์ที่คุณสามารถใช้แอปพลิเคชันเวอร์ชันแบบไม่จำกัดขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของการบอกรับเป็นสมาชิกของคุณ

เมื่อใช้เวอร์ชันแบบไม่จำกัดของแอปพลิเคชัน

  • คุณสามารถใช้ปริมาณการใช้ข้อมูลที่ปลอดภัยในแต่ละวันได้ไม่จำกัดบนอุปกรณ์แต่ละเครื่อง (ยกเว้นเมื่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณจำกัดการรับส่งข้อมูล)
  • คุณสามารถเลือกตำแหน่งของเซิร์ฟเวอร์ VPN ได้
  • คุณสามารถสร้างการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยผ่านเซิร์ฟเวอร์ที่เร็วที่สุด
  • คุณสามารถกำหนดค่าคุณลักษณะสวิตช์ยับยั้งเพื่อตัดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณทั้งหมดหากการเชื่อมต่อ VPN ของคุณหลุดเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลของคุณจะไม่ถูกเปิดเผยต่อการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่ไม่มีการป้องกัน
  • คุณสามารถกำหนดค่าการเปิดใช้งานการเชื่อมต่อ VPN สำหรับแอปพลิเคชันที่เลือกเท่านั้น (การแยกอุโมงค์)
  • คุณสามารถใช้คุณลักษณะ Double VPN เพื่อเปลี่ยนที่อยู่ IP ของคุณสองครั้ง ซึ่งให้การเข้ารหัสอีกชั้นหนึ่ง

เวอร์ชันแบบไม่จำกัดของ Kaspersky VPN Secure Connection ต้องเชื่อมต่อกับ My Kaspersky

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง