Thông tin về các phiên bản của Kaspersky VPN Secure Connection

12 Tháng Mười, 2023

ID 127799

Bạn có thể sử dụng phiên bản Miễn phí hoặc phiên bản Không giới hạn của Kaspersky VPN Secure Connection. Để sử dụng phiên bản Không giới hạn của ứng dụng, bạn phải mua một gói đăng ký.

Phiên bản Miễn phí của ứng dụng

Khi sử dụng phiên bản miễn phí của ứng dụng:

  • Bạn có thể sử dụng ứng dụng trên tất cả các thiết bị của mình.
  • Bạn có thể sử dụng 200 MB lưu lượng bảo mật mỗi ngày trên mỗi thiết bị (300 MB nếu thiết bị của bạn được kết nối với My Kaspersky).
  • Bạn không thể chọn vị trí của máy chủ VPN. Ứng dụng sẽ tự động chọn một vị trí của máy chủ VPN.

Phiên bản Không giới hạn của ứng dụng

Số lượng thiết bị mà bạn có thể sử dụng phiên bản Không giới hạn của ứng dụng phụ thuộc vào các điều khoản của gói đăng ký của bạn.

Khi sử dụng phiên bản Không giới hạn của ứng dụng:

  • Bạn có thể sử dụng lưu lượng bảo mật không giới hạn mỗi ngày trên mỗi thiết bị (trừ khi ưu lượng bị giới hạn bởi nhà cung cấp dịch vụ Internet của bạn).
  • Bạn có thể chọn một vị trí của máy chủ VPN.
  • Bạn có thể thiết lập một kết nối an toàn thông qua máy chủ nhanh nhất.
  • Bạn có thể cấu hình tính năng Kill Switch để ngắt hoàn toàn kết nối Internet nếu kết nối VPN của bạn bị rớt, đảm bảo dữ liệu của bạn không bao giờ bị lộ khi truy cập kết nối Internet không được bảo vệ.
  • Bạn có thể cấu hình bật kết nối VPN dành riêng cho các ứng dụng được chọn (phân tách kênh truyền tải).
  • Bạn có thể sử dụng tính năng Double VPN để thay đổi địa chỉ IP của mình hai lần, giúp cung cấp thêm một lớp mã hóa.

Phiên bản Không giới hạn của Kaspersky VPN Secure Connection phải được kết nối với My Kaspersky.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.