Sözlük

26 Aralık 2023

ID 95897

Açıklardan yararlanma eylemleri

Sistemdeki veya yazılımdaki bir güvenlik açığını kullanan bir yazılım kodu. Açıklardan yararlanma durumlarında çoğunlukla bilgisayara kullanıcının bilgisi haricinde kötü amaçlı yazılımlar yüklenir.

Antivirüs veritabanları

Antivirüs veritabanlarının yayınlandığı tarih itibarıyla Kaspersky tarafından bilinen bilgisayar güvenliği tehditleri hakkında bilgiler içeren veritabanları. Antivirüs veritabanlarında yer alan girişler, taranan nesnelerdeki kötü amaçlı kodların algılanmasına olanak tanır. Antivirüs veritabanları Kaspersky uzmanları tarafından oluşturulur ve saat başı güncellenir.

Başlangıç nesneleri

Bilgisayarınızda yüklü işletim sistemini ve yazılımları başlatmak ve doğru şekilde çalıştırmak için gerekli program seti. Bu nesneler işletim sistemi her başlatıldığında yürütülür. Bu tür nesnelere özel olarak bulaşabilecek ve örneğin işletim sisteminin başlatılmasını engellenmesine yol açabilecek virüsler bulunur.

Bilinmeyen virüs

Veritabanlarında hakkında hiçbir bilgi olmayan yeni bir virüs. Bilinmeyen virüsler genellikle, nesneler sezgisel çözümleyici kullanılarak tespit edilir. Bu nesneler potansiyel virüslü olarak sınıflandırılır.

Dijital imza

Bir belge veya uygulamaya gömülü şifrelenmiş veri bloku. Dijital imza bir belge veya uygulamayı oluşturan kişiyi tanımlamak için kullanılır. Dijital bir imza oluşturmak için, belge veya uygulama yazarının yazarın kimliğini doğrulayan dijital bir sertifikaya sahip olması gerekir.

Dijital imza, veri kaynağını ve veri bütünlüğünü doğrulamanıza, bunun yanı sıra sahteciliğe karşı kendinizi korumanıza yardımcı olur.

Disk önyükleme sektörü

Önyükleme sektörü bir bilgisayarın sabit diskinde, diskette veya diğer veri depolama cihazlarında bulunan belirli bir alandır. Diskin dosya sistemi ve işletim sisteminin başlatılmasından sorumlu bir önyükleyici program hakkında bilgiler içerir.

Önyükleme sektörlerine bulaşan ve dolayısıyla önyükleme virüsleri olarak adlandırılan çeşitli virüsler bulunmaktadır. Kaspersky uygulaması önyükleme sektörlerinin virüslere karşı taranmasına ve bir virüs bulunmuşsa temizlenmesine olanak verir.

Dosya maskesi

Dosya adının joker karakterler kullanılarak temsil edilmesi. Dosya maskelerinde kullanılan iki standart joker * ve ? işaretidir; burada * herhangi bir sayıda karakter ve ? ise herhangi bir tek karakter anlamına gelir.

Gizli Kasa

Veri kasası, dosyaların şifrelenmiş biçimde saklandığı özel bir veri deposudur. Bu dosyalara erişmek için bir parola gereklidir. Gizli kasaların amacı kullanıcı verilerine yetkisiz erişimi önlemektir.

Görev

Kaspersky uygulamasının işlevleri, görevler şeklinde uygulanır. Örneğin Tam Tarama görevi veya Güncelleme görevi.

Görev ayarları

Her bir görev türüne özgü uygulama ayarları.

Güncelleme

Kaspersky güncelleme sunucularından alınan yeni dosyaların (veritabanları veya uygulama modülleri) değiştirilmesi veya eklenmesi prosedürü.

Güncelleme paketi

Veritabanlarını ve uygulama modüllerini güncellemek için tasarlanmış bir dosya paketi. Kaspersky uygulaması, güncelleme paketlerini Kaspersky'nin güncelleme sunucularından alır ve otomatik olarak yükleyip uygular.

Güvenilir işlem

Dosya işlemleri Kaspersky uygulaması tarafından gerçek zamanlı koruma modunda kısıtlanmayan yazılım işlemi. Güvenilir bir işlemden şüpheli bir etkinlik tespit edildiğinde, Kaspersky uygulaması bu işlemi güvenilir olanların dışında tutar ve etkinliklerini engeller.

Güvenilirlik grubu

Kaspersky uygulamasının aşağıdaki kriterlere göre bir uygulama veya işlem atadığı grup: dijital imza varlığı, Kaspersky Security Network'teki tanınırlığı, uygulama kaynağının güven seviyesi ve uygulamanın ya da işlemin gerçekleştirdiği eylemlerin tehlike potansiyeli. Uygulamanın ait olduğu güvenilirlik grubuna bağlı olarak, Kaspersky uygulaması bu uygulamanın işletim sisteminde gerçekleştirebileceği işlemlere bazı sınırlamalar getirebilir.

Kaspersky uygulamasında şu güvenilirlik grupları kullanılır: Güvenilir, Düşük Kısıtlamalı, Yüksek Kısıtlamalı veya Güvenilmez.

Güvenlik düzeyi

Güvenlik düzeyi, bir uygulama bileşeni için önceden tanımlı ayarlar toplamı olarak tanımlanır.

Hatalı pozitif sonuç

Kaspersky uygulamasının virüs bulaşmamış bir nesneyi bir virüse benzer kodu nedeniyle virüs bulaşmış kabul ettiği durum.

Hiper Yönetici

Bir bilgisayar üzerinde birkaç işletim sisteminin paralel olarak çalışmasını destekleyen bir uygulama.

iChecker Teknolojisi

Tarama parametrelerinin (veritabanları ve ayarlar) değişmemiş olması kaydıyla, en son taramadan beri değişmeden kalan nesneleri kapsam dışında tutarak anti virüs taramalarının hızını arttıran bir teknolojidir. Her dosyanın bilgileri özel bir veritabanında depolanır. Bu teknoloji hem gerçek zamanlı koruma hem de isteğe bağlı tarama modlarında kullanılır.

Örneğin, Kaspersky uygulaması tarafından taranmış ve virüs bulaşmamış durumu atanmış bir arşiviniz var. Bir sonraki taramada uygulama, arşivde değişiklik yapılmamış veya tarama ayarları değiştirilmemişse bu arşivi atlayacaktır. Arşivin içeriğini yeni bir öğe ekleyerek değiştirdiyseniz, tarama ayarlarını değiştirdiyseniz veya uygulama veritabanlarını güncellediyseniz, arşiv yeniden taranacaktır.

iChecker teknolojisindeki sınırlamalar:

  • Bir dosyayı taramak en son tarandığından bu yana değiştirilip değiştirilmediğini denetlemekten daha hızlı olacağından ötürü bu teknoloji büyük dosyalar ile çalışmaz.
  • Bu teknoloji sınırlı sayıda biçimi destekler.
İletişim kuralı

İstemci ile sunucu arasındaki etkileşimi yöneten, açıkça tanımlanmış ve standart hale getirilmiş kurallar dizisi. Herkesçe bilinen iletişim kuralları ve bunlarla ilişkili hizmetler HTTP, FTP ve NNTP'dir.

İzler

Uygulamanın hata ayıklama modunda çalıştırılması; her komut yürütüldükten sonra uygulama durdurulur ve bu adımın sonucu görüntülenir.

Karantina

Temizleme işlemi sırasında değiştirilmiş veya silinmiş olan dosyaların yedek kopyalarının uygulama tarafından depolandığı özel bir alan. Dosyaların kopyaları özel bir biçimde kaydedilir, böylece bilgisayar için herhangi bir tehdit teşkil etmez.

Kaspersky güncelleme sunucuları

Veritabanı ve yazılım modülleri güncellemelerinin indirildiği Kaspersky HTTP sunucuları.

Kaspersky Security Network (KSN)

Kaspersky'nin, uygulama ve web sitelerinin tanınırlığı hakkında bilgiler içeren bulut tabanlı bilgi bankası. Kaspersky Security Network'ten gelen verilerin kullanılması Kaspersky uygulamalarının tehditlerle karşılaştığında verdiği tepki süresini kısaltır ve bazı koruma bileşenlerinin performansını iyileştirerek hatalı pozitif sonuç riskini azaltır.

Kimlik avı

Kullanıcının gizli verilerine yetkisiz erişim kazanmayı amaçlayan bir internet sahteciliği türü.

Kimlik avı bağlantılarının ve sahte kripto para borsalarının veritabanı

Kaspersky uzmanları tarafından kimlik avı adresi olarak tanımlanan web adreslerinin listesi. Bu veritabanı düzenli olarak güncellenir ve Kaspersky uygulamasının bir parçasıdır.

Komut dizisi

Kural olarak özel bir görevi yürütmesi için geliştirilen küçük bir bilgisayar programı veya bir programın bağımsız bir parçası (işlevi). Çoğunlukla hiper metnin içine katıştırılmış programlarla kullanılır. Komut dosyaları, örneğin belirli bir web sitesini açtığınızda çalışmaya başlar.

Gerçek zamanlı koruma etkinleştirilmişse uygulama çalışmaya başlayan komut dizilerini izler, onları engeller ve virüslere karşı tarar. Taramanın sonuçlarına bağlı olarak komut dosyasının yürütülmesini engelleyebilir veya buna izin verebilirsiniz.

Koruma bileşenleri

Belirli tehdit türlerine karşı koruma için Kaspersky uygulamasının temel bileşenleri (örneğin Anti Spam ve Kimlik Avı Koruması). Bileşenlerden her biri diğerlerinden bağımsızdır ve tek başına devre dışı bırakılabilir veya yapılandırılabilir.

Korumalı Tarayıcı

Standart bir tarayıcısının, finansal faaliyetler ve çevrimiçi alışveriş için özel olarak tasarlanmış bir çalışma modu. Korumalı Tarayıcı, bankalara ve ödeme sistemlerine ait web sitelerinde girdiğiniz gizli bilgilerin (banka kartı numaraları veya çevrimiçi bankacılık hizmetlerine erişim için kullanılan parolalar) güvenliğini sağlayarak çevrimiçi ödemeler yaparken ödeme varlıklarının çalınmasını önler.

Nesneyi engelleme

Bir nesneye harici uygulamaların erişiminin reddedilmesi. Engellenmiş bir nesne okunamaz, yürütülemez, değiştirilemez veya silinemez.

Olası spam

Kesin olarak spam olarak kabul edilemeyen ancak bazı istenmeyen posta özelliklerine sahip mesaj (örneğin belirli postalama türleri ve reklam mesajları).

Rootkit

İşletim sistemindeki izinsiz giriş yapanların ya da kötü amaçlı yazılımın izlerini gizlemek için geliştirilmiş bir program veya programlar grubu.

Windows tabanlı işletim sistemlerinde, rootkit genelde işletim sistemine sızan ve sistem işlevlerine (Windows API) müdahale eden bir programı ifade eder. Alt düzeydeki API işlevlerinin durdurulması ve değiştirilmesi, bu programların işletim sistemindeki varlığını oldukça gizli hale getirmesini sağlayan ana yöntemlerdir. Bir rootkit, genellikle disk sürücüsünde depolanan tüm işlemlerin, klasörlerin ve dosyaların varlığını, bunların yanı sıra rootkit'in yapılandırmasında açıklanmışsa kayıt defteri anahtarlarının varlığını maskeleyebilir. Çoğu rootkit, işletim sistemine kendi sürücülerini ve hizmetlerini yükler (bunlar da “görünmez” dir).

Sezgisel çözümleyici

Henüz Kaspersky veritabanlarına eklenmemiş tehditlerle ilgili bilgileri tespit etmek için tasarlanan bir teknolojidir. Sezgisel çözümleyici, işletim sistemi içindeki davranışları bir güvenlik tehdidi oluşturabilecek nesneleri tespit eder. Sezgisel çözümleyici tarafından tespit edilen nesnelere virüs bulaşmış olabileceği düşünülür. Örneğin, herhangi bir nesne kötü amaçlı nesnelerde tipik olan bir komut dizisini (dosya aç, dosyaya yaz) içeriyorsa bu nesnenin virüslü olabileceği düşünülür.

Sıkıştırılmış dosya

Sıkıştırılmış dosya açma programı ve bunu yürütmek üzere işletim sistemi için talimatları içeren sıkıştırılmış bir yürütülebilir dosyadır.

Spam

Çoğunlukla reklam içeren, istenmeyen toplu e-posta postalamaları.

Tehdit düzeyi

Bir uygulamanın işletim sistemi için tehlike teşkil etme olasılığını gösteren bir endeks. Tehdit düzeyi iki tür kritere dayalı olarak sezgisel analiz kullanılarak hesaplanır:

  • Statik (bir uygulamanın yürütülebilir dosyası hakkındaki bilgiler gibi: boyut, oluşturma tarihi, vb.)
  • Dinamik, uygulamanın işleyişinin sanal ortamda simülasyonu sırasında kullanılır (uygulamanın sistem çağrılarına yönelik analizi)

Tehdit düzeyi, kötü amaçlı yazılıma özgü bir davranışın tespit edilmesine olanak verir. Tehdit düzeyi ne kadar düşükse, uygulamanın işletim sisteminde gerçekleştirdiği eylemlere o kadar izin verilmiştir.

Trafik taraması

Tüm iletişim kuralları (örneğin HTTP, FTP ve diğer protokoller) aracılığıyla iletilen nesnelerin veritabanlarının güncel (en son) sürüm bilgilerini kullanan gerçek zamanlı tarama.

Tuş Kaydedici

Kullanıcı tarafından basılan tuşlar hakkında bilgilerin gizli olarak kaydedilmesi için tasarlanmış bir program. Tuş kaydediciler, tuş dinleyicileri olarak çalışır.

Uygulama etkinleştiriliyor

Uygulamayı tam etkin moda geçirme. Uygulama etkinleştirme işlemi, uygulamanın yüklenmesi sırasında veya sonrasında kullanıcı tarafından gerçekleştirilir. Uygulamayı etkinleştirmek için kullanıcının etkinleştirme koduna ihtiyacı vardır

Uygulama modülleri

Kaspersky yükleme paketinde bulunan ve ilgili uygulamanın ana görevlerini yerine getirmesinden sorumlu dosyalar. Belirli bir uygulama modülü, uygulama tarafından gerçekleştirilen her bir görev türüne karşılık gelir (antivirüs veritabanlarının ve uygulama modüllerinin korunması, taranması ve güncellemeleri).

Uyumsuz uygulama

Kaspersky uygulaması aracılığıyla yönetilmesi desteklenmeyen bir Kaspersky uygulaması veya üçüncü taraflarca geliştirmiş bir antivirüs uygulaması.

Virüs

Bulaştığı dosyalar çalıştırıldığında, kontrol edebilmek için bir programa kendi kodunu ekleyerek diğerlerine de bulaştıran bir program. Bu basit açıklama, herhangi bir virüsün temel eylemini tanımlamak üzere verilmiştir: bulaşma.

Virüs bulaşmış olması muhtemel nesne

Kodu, bilinen bir tehdidin veya kodun değiştirilmiş bir kodunu içeren, davranışı göz önünde bulundurulduğunda tehdide benzeyen nesne.

Virüslü nesne

Bilinen bir kötü amaçlı yazılımın kod parçacığı ile tamamen eşleşen bir kod parçacığını içeren nesne. Kaspersky bu tür nesnelere erişilmesini önermez.

Wi-Fi mesh ağı

Wi-Fi mesh ağı, zayıf sinyal bölgelerini ortadan kaldırmayı ve bir ev veya ofis ortamında kesintisiz Wi-Fi kapsama alanı sağlamayı amaçlayan bir Wi-Fi sistemidir. Mesh sistemleri, birden fazla noktadan Wi-Fi yayını sağlayarak ağa bağlanan cihazlar için daha yüksek veri aktarım hızları, geniş kapsama alanı ve güvenilir bağlantı sağlar.

Wi-Fi sinyal gücü

Wi-Fi sinyal gücü RSSI (alınan sinyal gücü göstergesi), yani alınan sinyalin tam güç seviyesi olarak ölçülür. Ölçüm birimi dBm (yani 1 miliwatt'a referansla desibeldir).

Sinyal gücü değeri 0 ila -100 dBm arasında değişebilir. Daha yüksek sinyal gücü değerleri (0'a yakın) daha iyi (daha güçlü) sinyale, daha düşük değerler (-100'e yakın) daha kötü (daha zayıf) sinyale karşılık gelir.

Yedekleme ve Geri Yükleme

Bilgisayarda depolanan verilerin Yedek kopyalarını oluşturur. Yedek kopyaları, hırsızlık, donanım arızaları veya hacker saldırılarının sonucunda veri kaybını önler.

Zararlı web adresleri veritabanı

İçeriği tehlikeli sayılabilecek web adreslerinin listesi. Kaspersky uzmanları tarafından oluşturulan liste düzenli olarak güncellenir ve Kaspersky uygulama paketine eklenir.

Zayıf Nokta

Bir işletim sisteminde veya uygulamada, kötü amaçlı yazılım üretenlerin işletim sistemine veya uygulamaya sızabileceği ve bütünlüğüne zarar verebileceği, istismara açık bir kusur. Bir işletim sisteminde çok fazla güvenlik açığı olması sistemi güvenilmez hale getirir, çünkü işletim sistemine sızan virüsler işletim sisteminde ve yüklü uygulamalarda bozulmalara neden olabilir.

Bu makaleyi faydalı buldunuz mu?
Neyi daha iyi yapabiliriz?
Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz! Gelişmemize yardımcı oluyorsunuz.
Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz! Gelişmemize yardımcı oluyorsunuz.