Kiểm tra đánh cắp danh tính

3 Tháng Mười, 2023

ID 236460

Số điện thoại của bạn chính là ID của bạn trong các ứng dụng ngân hàng, cửa hàng trực tuyến và mạng xã hội. Nếu người khác có dữ liệu được liên kết với số điện thoại của bạn, họ có thể dễ dàng mạo danh bạn, chẳng hạn như nhận một khoản vay dưới tên của bạn.

Thành phần Kiểm tra đánh cắp danh tính sẽ kiểm tra số điện thoại của bạn dựa trên cơ sở dữ liệu bị rò rỉ. Sau khi chạy kiểm tra, chúng tôi sẽ hiển thị tất cả những nơi bạn có tài khoản dùng số điện thoại này và nơi bắt nguồn rò rỉ dữ liệu. Chúng tôi cũng sẽ hiển thị các danh mục dữ liệu đã bị rò rỉ và tư vấn cho bạn về điều bạn có thể làm đối với các sự cố rò rỉ. Ngoài số điện thoại của bản thân, bạn cũng có thể kiểm tra số điện thoại của các thành viên trong gia đình mình. Tất cả các số điện thoại mà bạn thêm sẽ được kiểm tra thường xuyên và nếu phát hiện sự cố rò rỉ mới, bạn sẽ nhận được thông báo trên thiết bị của mình.

Để kiểm tra sự cố rò rỉ một số điện thoại:

 1. Mở cửa sổ chính của ứng dụng.
 2. Vào mục Danh tính.
 3. Trong mục Kiểm tra đánh cắp danh tính chặn, nhấn vào nút Kiểm tra.
 4. Thao tác này sẽ mở ra một cửa sổ; trong cửa sổ đó, hãy nhập số điện thoại của bạn và nhấn vào Kiểm tra ngay.

  Thao tác này sẽ mở ra một cửa sổ chứa các điều khoản và điều kiện xử lý thông tin cá nhân.

 5. Nếu bạn chấp nhận các điều khoản và điều kiện xử lý thông tin cá nhân, hãy nhấn vào Chấp nhận.

  Kết quả kiểm tra sẽ được hiển thị trong cửa sổ Kiểm tra đánh cắp danh tính.

  Sau khi bạn thêm số điện thoại, số điện thoại này sẽ được kiểm tra thường xuyên và bạn sẽ nhận được thông báo về kết quả kiểm tra.

 6. Nếu bạn không muốn một số điện thoại được kiểm tra thường xuyên, hãy xóa số đó khỏi danh sách bằng cách nhấn vào Xóa thiết bị.

Khi tìm kiếm rò rỉ dữ liệu từ các tài khoản được liên kết với số điện thoại, các thông tin sau sẽ được xử lý: một phần mã băm của số điện thoại, ID ứng dụng của bạn trong hệ thống của đơn vị sở hữu bản quyền, phiên bản đầy đủ của ứng dụng.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.