Tỉm kiếm một phân bản mới của ứng dụng

15 Tháng Ba, 2021

ID 43544

Trước khi cài đặt, Trình hướng dẫn cài đặt sẽ kiểm tra các máy chủ cập nhật của Kaspersky tìm một phiên bản mới hơn của Kaspersky Anti-Virus.

Nếu không phát hiện bất kỳ phiên bản mới của ứng dụng trên các máy chủ cập nhật của Kaspersky, Trình hướng dẫn sẽ tiến hành cài đặt phiên bản hiện tại.

Nếu Trình hướng dẫn cài đặt phát hiện một phiên bản mới hơn của Kaspersky Anti-Virus trên máy chủ cập nhật của Kaspersky, nó sẽ nhắc bạn tải về và cài đặt phiên bản mới hơn vào máy tính của bạn. Chúng tôi đề nghị bạn cài đặt phiên bản mới của ứng dụng, bởi vì các phiên bản mới hơn bao gồm cải tiến cho phép bạn bảo vệ tốt hơn máy tính của mình. Nếu bạn từ chối cài đặt phiên bản mới, tŕnh hướng dẫn bắt đầu cài đặt phiên bản hiện tại của ứng dụng. Nếu bạn đồng ý để cài đặt phiên bản mới của ứng dụng, Trình hướng dẫn sẽ cài đặt từ gói phân phối máy tính của bạn và bắt đầu cài đặt phiên bản mới.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.