Tuyên bố bảo mật dữ liệu đối với trường hợp hỗ trợ kỹ thuật qua kênh trò chuyện, email hoặc điện thoại

THÔNG TIN VỀ BÊN KIỂM SOÁT DỮ LIỆU

AO Kaspersky Lab, tọa lạc tại địa chỉ: 39A/3 Leningradskoe Shosse, Moscow 125212, Liên Bang Nga (“Kaspersky”, “Kaspersky Lab”, “KL” hay “chúng tôi”) hoặc các chi nhánh của Kaspersky, khi được nêu trực tiếp trong sự đồng ý hoặc trong thông tin đã cung cấp.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các phương thức bảo vệ quyền riêng tư của Kaspersky hoặc muốn chúng tôi cập nhật thông tin hay tùy chọn mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi, xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi hoặc với đại diện Kaspersky của chúng tôi qua email hoặc điện thoại: Kaspersky Labs GmbH, Ingolstadt, Đức, info@kaspersky.de, +49 (0) 841 98 18 90.

Bạn có thể liên hệ với chuyên viên bảo vệ dữ liệu qua đường bưu điện hoặc email: Kaspersky Labs GmbH, Ingolstadt, Despag-Strasse 3, 85055, Đức, dpo@kaspersky.com.

DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN LÀ GÌ

Dữ liệu cá nhân liên quan đến một cá nhân đang sống, có thể dùng dữ liệu này để định danh cá nhân đó. Có thể định danh nhờ vào thông tin riêng lẻ hay khi kết hợp với bất kỳ thông tin nào khác thuộc sở hữu của người kiểm soát dữ liệu hoặc có khả năng thuộc quyền sở hữu như vậy.

TẠI SAO CHÚNG TÔI XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN

Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn vào những mục đích sau:

 • Cung cấp cho bạn dịch vụ hỗ trợ.
 • Nâng cao chất lượng dịch vụ của chúng tôi và/hoặc để hiểu các yêu cầu rõ hơn khi so sánh với nội dung trao trò chuyện trước đây.

CÁC DANH MỤC DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Chúng tôi xử lý các danh mục dữ liệu cá nhân sau:

 • Họ tên
 • Địa chỉ email
 • Địa chỉ IP tĩnh
 • Thời gian và ngày tháng liên hệ dịch vụ khách hàng thông qua cuộc gọi, trò chuyện, email, phiếu hỗ trợ
 • Dữ liệu nội dung của cuộc gọi, trò chuyện, email, phiếu hỗ trợ
 • Số điện thoại của bạn (chỉ trong trường hợp hỗ trợ qua điện thoại)
 • Bản ghi âm cuộc gọi của khách hàng
 • Những bản ghi của các phiên làm việc từ xa với khách hàng
 • Các tập tin đã tải lên
 • Tên của thiết bị được đính kèm cổng thông tin My Kaspersky
 • Mã kích hoạt, số giấy phép sử dụng các sản phẩm Kaspersky
 • Số tài khoản ngân hàng, nếu cần để hoàn lại khoản thanh toán đơn hàng bằng hình thức chuyển khoản
 • Địa chỉ thanh toán
 • 6 chữ số đầu và 4 chữ số cuối của thẻ tín dụng của bạn
 • Những thông tin liên quan đến đơn hàng trên gian hàng điện tử Kaspersky
 • Quốc gia và vị trí địa lý
 • Tên người dùng mạng xã hội trên Facebook/Google Play Store/Apple App Store/cửa hàng Huawei (trong trường hợp yêu cầu được gửi qua các nền tảng mạng xã hội này)

Chúng tôi nhận dữ liệu cá nhân trực tiếp từ bạn.

CƠ SỞ PHÁP LÝ MÀ CHÚNG TÔI CĂN CỨ VÀO ĐỂ XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN LÀ GÌ

Cơ sở pháp lý mà chúng tôi căn cứ vào để xử lý dữ liệu cá nhân của bạn:

 • Quá trình xử lý là cần thiết để thực hiện hợp đồng (Thỏa thuận giấy phép người dùng cuối về sản phẩm hoặc dịch vụ của Kaskersky) giữa Kaspersky và chủ thể dữ liệu.
 • Quá trình xử lý là cần thiết để thực hiện các dịch vụ hỗ trợ.

CHIA SẺ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN

Chúng tôi có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn:

 • Trong nội bộ Tập đoàn Kaspersky với các quyền chính sách truy cập nghiêm ngặt.
 • Tới các Nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ bên ngoài.

Dữ liệu cá nhân của bạn được coi là dữ liệu tuyệt đối bí mật và chỉ được chia sẻ với những Nhà cung cấp dịch vụ cung cấp dịch vụ CNTT và quản trị hệ thống cho chúng tôi.

Trong những trường hợp như vậy, các công ty này phải tuân thủ yêu cầu của chúng tôi về quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu và không được phép sử dụng dữ liệu cá nhân mà họ nhận được từ chúng tôi vào bất kỳ mục đích nào khác.

Khi chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba (như được nêu chi tiết trong phần “Chia sẻ thông tin của bạn”) thì bằng hợp đồng, chúng tôi yêu cầu dịch vụ bên thứ ba thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ để bảo vệ thông tin của bạn.

CHÚNG TÔI LƯU GIỮ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN TRONG BAO LÂU

Chúng tôi lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn không lâu hơn khoảng thời gian hợp lý để đạt được các mục đích của việc xử lý dữ liệu.

TỰ ĐỘNG QUYẾT ĐỊNH

Bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi không sử dụng tự động quyết định.

CÁC QUYỀN VÀ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN

Chúng tôi cũng xin thông báo rằng bạn có các quyền nhất định về dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn:

 • Quyền được thông báo. Bạn có quyền được cung cấp thông tin rõ ràng, minh bạch và dễ hiểu về cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn và quyền của bạn.
 • Quyền truy cập. Bạn có quyền được yêu cầu thông tin về cách chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn. Ngoài ra, bạn có thể yêu cầu để được nhận một bản sao Dữ liệu cá nhân về bạn mà chúng tôi xử lý cũng như để kiểm tra xem chúng tôi có đang xử lý dữ liệu đó hợp pháp hay không.
 • Quyền yêu cầu hiệu chỉnh. Bạn có thể yêu cầu hiệu chỉnh dữ liệu cá nhân về bạn mà chúng tôi xử lý.
 • Quyền yêu cầu xóa (Quyền được lãng quên). Quyền này cho phép bạn yêu cầu chúng tôi xóa hoặc loại bỏ dữ liệu cá nhân trong trường hợp chúng tôi không có lý do chính đáng để tiếp tục xử lý dữ liệu đó, ví dụ như thời gian lưu giữ theo luật định.
 • Quyền hạn chế xử lý. Quyền này cho phép bạn yêu cầu chúng tôi tạm ngừng xử lý dữ liệu cá nhân về bạn, ví dụ như nếu bạn muốn chúng tôi xác minh độ chính xác của dữ liệu hoặc lý do chúng tôi xử lý dữ liệu đó.
 • Quyền yêu cầu chuyển dữ liệu. Trong chừng mực quá trình xử lý dữ liệu cá nhân của bạn được dựa trên sự chấp thuận của bạn hoặc dựa trên hợp đồng, bạn có thể yêu cầu để được nhận dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi ở một định dạng có cấu trúc, được sử dụng phổ biến và máy có thể đọc được, và chuyển dữ liệu cá nhân tới một người quản lý dữ liệu khác.
 • Quyền phản đối. Bạn có quyền phản đối, trên cơ sở liên quan đến tình huống cụ thể của bạn, vào bất kỳ lúc nào để xử lý dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn dựa trên các lợi ích hợp pháp. Nếu bạn phản đối, chúng tôi sẽ không xử lý dữ liệu cá nhân của bạn nữa, trừ khi chúng tôi có thể chứng minh được các căn cứ hợp pháp thuyết phục rằng hoạt động xử lý này có tầm quan trọng hơn cả các quyền, lợi ích, tự do của bạn hoặc cần thiết cho cấu thành, thực thi hay phản biện các cáo buộc pháp lý.
 • Quyền rút lại sự đồng ý về việc bảo vệ dữ liệu. Nếu bạn đồng ý cho chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của mình thì bạn có thể rút lại sự đồng ý này vào bất kỳ lúc nào, có hiệu lực sau khi bạn rút lại sự đồng ý. Quyền này không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trước khi bạn rút lại sự đồng ý.
 • Quyền khiếu nại. Bạn có quyền liên hệ với cơ quan bảo vệ dữ liệu ở quốc gia của mình để khiếu nại về các hoạt động bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư của chúng tôi.

CÁCH THỰC THI CÁC QUYỀN CỦA BẠN

Nếu muốn thực hiện các quyền này, bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi hoặc đại diện của chúng tôi bất cứ lúc nào: Kaspersky Labs GmbH, Ingolstadt, Đức, info@kaspersky.de, +49 (0) 841 98 18 90.

Thông thường, bạn không phải trả phí để truy cập Dữ liệu cá nhân của mình (hoặc để thực hiện bất cứ quyền nào khác).

Chúng tôi có thể cần yêu cầu bạn cung cấp thông tin cụ thể để giúp chúng tôi xác định danh tính của bạn và đảm bảo quyền tiếp cận Dữ liệu cá nhân của bạn (hoặc để thực thi bất cứ quyền nào khác của bạn). Đây là một biện pháp bảo mật nhằm đảm bảo rằng Dữ liệu cá nhân không bị tiết lộ cho bất kỳ người nào không có quyền tiếp nhận dữ liệu đó. Chúng tôi cũng có thể liên hệ để yêu cầu bạn cung cấp thêm thông tin liên quan đến yêu cầu của bạn để xử lý yêu cầu của bạn nhanh hơn.

Chúng tôi cố gắng xử lý tất cả các yêu cầu hợp pháp trong vòng một tháng. Có trường hợp chúng tôi có thể mất hơn một tháng để xử lý nếu yêu cầu của bạn đặc biệt phức tạp hoặc bạn đã đưa ra một số yêu cầu. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ thông báo và luôn cập nhật thông tin cho bạn.

KHIẾU NẠI

Nếu bạn muốn khiếu nại về Tuyên bố chính sách quyền riêng tư này hoặc các phương thức mà chúng tôi áp dụng cho Dữ liệu cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Nếu bạn cho rằng hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn vi phạm luật bảo vệ dữ liệu hiện hành, bạn có quyền khiếu nại với cơ quan giám sát hữu trách bất cứ lúc nào. Việc cơ quan giám sát nào có thẩm quyền xử lý khiếu nại của bạn có thể tùy thuộc vào quốc gia nơi bạn cư trú.