Xem điều khoản và điều kiện của Thoả thuận Giấy phép Người dùng cuối và các văn bản pháp lý khác

28 Tháng Chín, 2023

ID 204363

Để xem một tài liệu pháp lý:

  1. Trên thanh tab dưới cùng của ứng dụng, chạm vào Hồ sơ.
  2. Chạm vào Giới thiệu > Pháp lý.

    Cửa sổ Pháp lý mở ra.

  3. Chạm vào tên tài liệu bạn muốn xem.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.