ดูข้อกำหนดและเงื่อนไขของไลเซนส์สำหรับผู้ใช้และเอกสารทางกฎหมายอื่น ๆ

28 กันยายน 2566

ID 204363

เพื่อดูเอกสารทางกฎหมาย:

  1. ที่แถบแท็บด้านล่างของแอป ให้แตะโปรไฟล์
  2. แตะเกี่ยวกับ > ข้อมูลทางกฎหมาย

    หน้าต่างข้อมูลทางกฎหมายจะเปิดขึ้นมา

  3. แตะชื่อเอกสารที่คุณต้องการดู

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง