Chuyển thông số cài đặt VPN sang ứng dụng Kaspersky

28 Tháng Chín, 2023

ID 225458

Giờ đây, bạn đã có thể sử dụng VPN trong ứng dụng tất cả trong một được nâng cấp — Kaspersky cho Android. Ứng dụng này có mọi thứ bạn cần để bảo vệ bạn cũng như quyền riêng tư của bạn, và nó cũng bao gồm tất cả các tính năng khác của Kaspersky Security Cloud và Kaspersky VPN Secure Connection.

Khi cài đặt ứng dụng Kaspersky, hãy chạm vào VPN và làm theo hướng dẫn trên màn hình để chuyển các thông số cài đặt VPN của bạn sang.

Sau khi các thông số cài đặt này được chuyển xong, VPN sẽ hoạt động thông qua Kaspersky app. Đồng thời, chức năng VPN sẽ ngừng hoạt động trong Kaspersky Security Cloud và Kaspersky VPN Secure Connection, và bạn có thể xóa các ứng dụng này.

Kết nối an toàn sẽ tự động bị tắt trong quá trình chuyển thông số cài đặt VPN sang ứng dụng Kaspersky.

Nếu bạn muốn chuyển cài đặt VPN, cả hai ứng dụng phải được kết nối với cùng một tài khoản My Kaspersky. Nếu bạn có các gói đăng ký khác nhau và muốn sử dụng chúng cùng lúc, bạn sẽ phải liên hệ với bộ phận Dịch vụ khách hàng.

Bạn vẫn có thể thay đổi quyết định và sử dụng Kaspersky VPN Secure Connection thay vì ứng dụng Kaspersky. Tuy nhiên, không thể chuyển lại thông số cài đặt từ ứng dụng Kaspersky. Nếu bạn quyết định tiếp tục sử dụng Kaspersky Security Cloud hoặc Kaspersky VPN Secure Connection, bạn sẽ phải thiết lập cài đặt VPN theo cách thủ công.

Thông tin về gói đăng ký

Nếu bạn có tài khoản My Kaspersky với gói đăng ký Không giới hạn của Kaspersky VPN Secure Connection, bạn có thể đăng nhập vào tài khoản đó trong Kaspersky và sử dụng gói đăng ký đó.

Nếu bạn đã sử dụng đăng ký ẩn danh cho Kaspersky VPN Secure Connection, bạn sẽ phải kết nối với tài khoản My Kaspersky của mình. Do đó, đăng ký của bạn sẽ không còn ẩn danh nữa.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.