Bạn có thể bật thành phần Các thiết bị trong mạng của tôi

30 Tháng Mười Một, 2021

ID 139737

Để bật hoặc tắt thành phần Các thiết bị trong mạng của tôi:

 1. Mở cửa sổ chính của ứng dụng.
 2. Nhấn vào nút Settings 2019.png ở phần dưới của cửa sổ.

  Cửa sổ Thiết lập sẽ mở ra.

 3. Chọn mục Bảo vệ.
 4. Chọn thành phần Tường lửa.
 5. Thực hiện một trong các thao tác sau:
  • Để bật thành phần Các thiết bị trong mạng của tôi, hãy chọn hộp kiểm Hiển thị thiết bị được kết nối với các mạng của tôi.
  • Để tắt thành phần Các thiết bị trong mạng của tôi, hãy xóa hộp kiểm Hiển thị thiết bị được kết nối với các mạng của tôi.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.