Thông tin về các tùy chọn nâng cao cho VPN

12 Tháng Mười, 2023

ID 127965

Các tính năng bổ sung của VPN sẽ khả dụng nếu ứng dụng Kaspersky Plus hoặc Kaspersky Premium được cài đặt và chạy trên máy tính của bạn.

Các tính năng bổ sung của VPN bao gồm:

 • Thiết lập để bật VPN khi truy cập các danh mục website sau:
  • Website ngân hàng;
  • Hệ thống thanh toán;
  • Website các cửa hàng trực tuyến và thương mại điện tử;
  • Mạng xã hội.
 • Thiết lập để tự động thay đổi vị trí của máy chủ VPN. Nếu bạn đã chỉ định các vị trí khác cho các website thuộc các danh mục khác nhau trong thiết lập VPN, bạn có thể quy định là cần thay đổi vị trí máy của chủ VPN khi di chuyển giữa các website có danh mục khác nhau hay không.
 • Thiết lập VPN cho các website cụ thể, ví dụ như các website mà bạn thường truy cập.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.