Добавяне на шаблон за отключване

24 август 2023 г.

ID 174726

След като зададете таен код, може да добавите шаблон за отключване. Вашият шаблон за отключване, зададен в приложението Kaspersky, е различен от шаблона, който може да сте задали в настройките на устройството за отключване на вашето устройство.

За да добавите шаблон за отключване за функции на приложението Kaspersky,

  1. Създаване на таен код.
  2. В прозореца Тайният код е настроен натиснете Добавяне на шаблон за отключване.

    Можете също да зададете или редактирате шаблон за отключване по-късно в Настройки > Заключване на екрана.

  3. Следвайте инструкциите в помощника за настройка на шаблон.

    Обърнете внимание, че Вашият шаблон за отключване може да се състои от 4 до 9 свързани точки.

Ако забравите своя шаблон за отключване, извършете следното:

  1. Използвайте тайния код.
  2. Отидете до Настройки > Заключване на екрана.
  3. Натиснете Добавяне на шаблон за отключване и задайте нов шаблон.

Намерихте ли тази статия за полезна?
Какво може да подобрим?
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.