การเพิ่มการวาดเส้นปลดล็อก

24 สิงหาคม 2566

ID 174726

หลังจากที่คุณตั้งค่ารหัสลับ คุณสามารถเพิ่มการวาดเส้นปลดล็อกได้ การวาดเส้นปลดล็อกที่คุณตั้งค่าในแอป Kaspersky แตกต่างจากการวาดเส้นที่คุณอาจกำหนดในการตั้งค่าอุปกรณ์เพื่อปลดล็อกอุปกรณ์ของคุณ

หากต้องการเพิ่มการวาดเส้นปลดล็อกสำหรับฟีเจอร์แอป Kaspersky

  1. ตั้งค่ารหัสลับ
  2. ในหน้าต่าง ตั้งรหัสลับแล้ว ให้แตะที่ เพิ่มรูปแบบการปลดล็อก

    นอกจากนี้คุณอาจตั้งค่าหรือแก้ไขการวาดเส้นปลดล็อกได้ในภายหลังโดยเข้าไปที่ การตั้งค่า > ล็อกหน้าจอ

  3. ปฏิบัติตามคำแนะนำในตัวช่วยตั้งค่าการวาดเส้น

    หมายเหตุ การวาดเส้นปลดล็อกของคุณอาจประกอบด้วยจุด 4 ถึง 9 จุดติดต่อกัน

หากคุณลืมรูปแบบการวาดเส้นปลดล็อกให้ปฏิบัติดังนี้

  1. ใช้รหัสลับ
  2. ไปที่ การตั้งค่า > ล็อกหน้าจอ
  3. แตะที่ เพิ่มรูปแบบการปลดล็อก และตั้งค่ารูปแบบใหม่

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง