Kaspersky Free for Android

Legge til et opplåsningsmønster

24. august 2023

ID 174726

Når du har angitt en hemmelig kode, kan du legge til et opplåsningsmønster. Opplåsingsmønsteret i Kaspersky-appen er ulikt mønsteret du kan angi i enhetsinnstillingene for å låse opp enheten.

Hvis du vil legge til et opplåsing mønster for Kaspersky funksjoner,

  1. Angi en hemmelig kode.
  2. I delen Den hemmelige koden er angitt trykker du på Legg til et opplåsingsmønster.

    Du kan også sette eller redigere et opplåsningsmønster senere i Innstillinger > Lås skjermen.

  3. Følg instruksjonene i innstillingsmønster-veiviseren.

    Vær oppmerksom på at opplåsingsmønsteret kan bestå av 4 til 9 tilkoblede prikker.

Hvis du glemmer opplåsningsmønsteret, gjør du følgende:

  1. Bruk den hemmelige koden.
  2. Gå til Innstillinger > Lås skjermen.
  3. Trykk på Legg til et opplåsingsmønster og angi et nytt mønster

Synes du at denne artikkelen er nyttig?
Hva kan vi gjøre bedre?
Takk for din tilbakemelding! Du hjelper oss med å forbedre.
Takk for din tilbakemelding! Du hjelper oss med å forbedre.