Thêm một mã hình mở khóa

24 Tháng Tám, 2023

ID 174726

Sau khi bạn đã thiết lập một mã bí mật, bạn có thể thêm một mã hình mở khóa. Mã hình mở khóa mà bạn đã thiết lập trong ứng dụng Kaspersky khác với mã hình bạn có thể đặt trong thiết lập để mở khóa thiết bị của mình.

Để thêm một mã hình mở khóa cho các tính năng của ứng dụng Kaspersky,

  1. Thiết lập một mã bí mật.
  2. Trong cửa sổ Mã bí mật đã được thiết lập, chạm vào Thêm một mã hình mở khóa.

    Bạn cũng có thể đặt hoặc chỉnh sửa một mã hình mở khóa trong Thiết đặt > Khoá màn hình.

  3. Làm theo các chỉ dẫn trong trình hướng dẫn thiết lập mã hình.

    Lưu ý rằng mã hình mở khóa của bạn có thể bao gồm từ 4 đến 9 dấu chấm được kết nối.

Nếu bạn quên mã hình mở khóa, thực hiện như sau:

  1. Nhập mã bí mật.
  2. Vào Thiết đặt > Khoá màn hình.
  3. Chạm vào Thêm một mã hình mở khóa và thiết lập một mã hình mới.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.