Kaspersky Free for Android

Lägga till ett upplåsningsmönster

24 augusti 2023

ID 174726

När du har ställt in en hemlig kod kan du lägga till ett upplåsningsmönster. Det upplåsningsmönster som du ställer in i Kaspersky-appen skiljer sig från det mönster du kan ställa in i enhetsinställningarna för att låsa upp din enhet.

För att lägga till ett upplåsningsmönster för Kaspersky-appens funktioner,

  1. Ställ in en hemlig kod.
  2. I fönstret Hemlig kod har ställts in, tryck på Lägg till ett grafiskt lösenord.

    Du kan även ställa in eller redigera ett upplåsningsmönster senare i Inställningar > Skärmlås.

  3. Följ anvisningarna i guiden mönsterinstallation.

    Observera att upplåsningsmönstret kan bestå av 4 till 9 sammankopplade punkter.

Om du glömmer ditt upplåsningsmönster ska du göra följande:

  1. Använda den hemliga koden.
  2. Gå till Inställningar > Skärmlås.
  3. Tryck på Lägg till ett grafiskt lösenord och ställ in ett nytt mönster.

Tyckte du att den här artikeln var till hjälp?
Hur kan vi förbättras?
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.