Бележки за търговски марки

24 август 2023 г.

ID 59259

Регистрираните търговски марки и марки на услуги са собственост на техните собственици.

Android, Chrome, Firebase, Gmail, Google и Google Play са търговски марки на Google LLC.

Apple е търговска марка на Apple Inc.

Думата Bluetooth, марка и логотипи са собственост на Bluetooth SIG, Inc.

Intel, Atom са търговски марки на Intel Corporation в САЩ и/или други държави.

Arm е търговска марка, регистрирана от Arm Limited (или нейни подразделения)  в Съединените щати и/или другаде.

Huawei, HUAWEI HONOR, EMUI са търговски марки на Huawei Technologies Co., Ltd.

SAMSUNG е търговска марка на SAMSUNG в САЩ или други страни.

Търговската марка на ASUS, ZenFone е или регистрирана в САЩ търговска марка, или търговска марка на Asustek Computer Inc. в САЩ и/или други страни.

HTC е търговска марка на HTC Corporation.

LinkedIn е регистрирана търговска марка или търговска марка на LinkedIn Corporation и нейните дъщерни дружества в Съединените щати и/или други страни.

Lenovo е търговска марка на Lenovo в Съединените щати и други страни.

MOTOROLA и стилизираното лого "M" са търговски марки или регистрирани търговски марки на Motorola Trademark Holdings, LLC.

Nokia е търговска марка или регистрирана търговска марка на Nokia Corporation.

Oppo е търговска марка или регистрирана търговска марка на Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Co., Ltd.

Servify е регистрирана търговска марка на Service Lee Technologies Private Limited.

Firefox е търговска марка на Mozilla Foundation в САЩ и други страни.

Намерихте ли тази статия за полезна?
Какво може да подобрим?
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.