ประกาศเครื่องหมายการค้า

24 สิงหาคม 2566

ID 59259

เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนและเครื่องหมายบริการเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

Android, Chrome, Firebase, Gmail, Google, and Google Play เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC.

Apple เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc.

คำว่า Bluetooth รวมถึงเครื่องหมายและโลโก้มี Bluetooth SIG, Inc. เป็นเจ้าของ

Intel, Atom เป็นเครื่องหมายการค้าของ Intel Corporation ในประเทศสหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศอื่น ๆ

Arm เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Arm Limited (หรือบริษัทย่อย) ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือสถานที่อื่น ๆ

Huawei, HUAWEI HONOR, EMUI เป็นเครื่องหมายการค้าของ Huawei Technologies Co., Ltd.

SAMSUNG เป็นเครื่องหมายการค้าของ SAMSUNG ในสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่น ๆ

เครื่องหมายการค้า ASUS, ZenFone เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาหรือเครื่องหมายการค้าของ Asustek Computer Inc. ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่น ๆ

HTC เป็นเครื่องหมายการค้าของ HTC Corporation

LinkedIn เป็นเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของ LinkedIn Corporation และ/หรือบริษัทในเครือในสหรัฐอเมริกาและในประเทศอื่นๆ บางประเทศ

Lenovo เป็นเครื่องหมายการค้าของ Lenovo ในสหรัฐอเมริกา ประเทศอื่นๆ หรือทั้งสองอย่าง

MOTOROLA และโลโก้ Stylized M เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Motorola Trademark Holdings, LLC

Nokia เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Nokia Corporation

Oppo เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Co., Ltd.

Servify เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Service Lee Technologies Private Limited

Firefox เป็นเครื่องหมายการค้าของ Mozilla Foundation ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง