Kaspersky Free for Android

Merknader om varemerker

24. august 2023

ID 59259

Registrerte vare- og servicemerker tilhører sine respektive eiere.

Android, Chrome, Firebase, Gmail, Google og Google Play er varemerker tilhørende Google LLC.

Apple er et varemerke for Apple Inc.

Bluetooth-ordet, merket og logoene eies av Bluetooth SIG, Inc.

Intel, Atom er varemerker for Intel Corporation i USA og i andre land.

Arm er et registrert varemerke for Arm Limited (eller dets datterselskaper) i USA og/eller andre steder.

Huawei, HUAWEI HONOR, EMUI er varemerker for Huawei Technologies Co., Ltd.

SAMSUNG er et varemerke tilhørende SAMSUNG i USA og andre land.

ASUS Trademark, ZenFone er enten registrerte varemerker i USA eller varemerker tilhørende Asustek Computer Inc. i USA og/eller andre land.

HTC er et varemerke for HTC Corporation.

IOS er et registrert varemerke eller et varemerke som tilhører Cisco Systems, Inc. og/eller deres partnere i USA og i andre land.

Lenovo er et varemerke for Lenovo i USA, andre land eller begge deler.

MOTOROLA og Stylized M logoen er varemerker eller registrerte varemerker for Motorola Trademark Holdings, LLC.

Nokia er et varemerke eller registrert varemerke for Nokia Corporation.

Oppo er et varemerke eller registrert varemerke for Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Co., Ltd.

Servify er et registrert varemerke for Service Lee Technologies Private Limited.

Firefox er et varemerke som tilhører Mozilla Foundation i USA og andre land.

Synes du at denne artikkelen er nyttig?
Hva kan vi gjøre bedre?
Takk for din tilbakemelding! Du hjelper oss med å forbedre.
Takk for din tilbakemelding! Du hjelper oss med å forbedre.