Thông báo thương hiệu

24 Tháng Tám, 2023

ID 59259

Các thương hiệu và nhãn hiệu dịch vụ đã đăng ký là tài sản của các chủ sở hữu tương ứng.

Android, Chrome, Firebase, Gmail, Google, và Google Play là các thương hiệu của Google LLC.

Apple là thương hiệu của Apple Inc.

Từ, dấu và logo Bluetooth thuộc sở hữu của Bluetooth SIG, Inc.

Intel, Atom là các thương hiệu của Intel Corporation tại Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia khác.

Arm là nhãn hiệu đã đăng ký của Arm Limited (hoặc các công ty con của Arm Limited) tại Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia khác.

Huawei, HUAWEI HONOR, EMUI là các thương hiệu của Huawei Technologies Co., Ltd.

SAMSUNG là thương hiệu của SAMSUNG tại Hoa Kỳ hoặc các quốc gia khác.

Nhãn hiệu ASUS, ZenFone là nhãn hiệu đã đăng ký tại Hoa Kỳ hoặc nhãn hiệu của Asustek Computer Inc. tại Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia khác.

HTC là thương hiệu của HTC Corporation.

LinkedIn là thương hiệu đã đăng ký hoặc thương hiệu của LinkedIn Corporation và các đơn vị thành viên của công ty này tại Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia khác.

Lenovo là nhãn hiệu của Lenovo tại Hoa Kỳ, các quốc gia khác hoặc cả hai.

MOTOROLA và Logo chữ M cách điệu là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Motorola Trademark Holdings, LLC.

Nokia là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Nokia Corporation.

Oppo là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Co., Ltd.

Servify là nhãn hiệu đã đăng ký của Service Lee Technologies Private Limited.

Firefox là thương hiệu của Mozilla Foundation tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.