Επισημάνσεις για τα εμπορικά σήματα

24 Αυγούστου 2023

ID 59259

Σήματα κατατεθέντα και σήματα υπηρεσιών αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

Οι ονομασίες Android, Chrome, Firebase, Gmail, Google και Google Play είναι εμπορικά σήματα της Google LLC.

Το Apple είναι εμπορικό σήμα της Apple Inc.

Η λέξη, το σήμα και τα λογότυπα Bluetooth ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc.

Οι ονομασίες Intel και Atom είναι εμπορικά σήματα της Intel Corporation στις ΗΠΑ ή/και άλλες χώρες.

Το Arm είναι σήμα κατατεθέν της Arm Limited (ή των θυγατρικών της) στις ΗΠΑ ή/και αλλού.

Τα Huawei, HUAWEI HONOR, EMUI είναι εμπορικά σήματα της Huawei Technologies Co., Ltd.

Το SAMSUNG είναι εμπορικό σήμα της SAMSUNG στις Ηνωμένες Πολιτείες ή σε άλλες χώρες.

Το εμπορικό σήμα ASUS, ZenFone είναι είτε εμπορικά σήματα κατοχυρωμένα στις ΗΠΑ είτε εμπορικά σήματα της Asustek Computer Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.

Το HTC είναι εμπορικό σήμα της HTC Corporation.

Η ονομασία LinkedIn είναι εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της LinkedIn Corporation και των συνδεόμενων εταιρειών της στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε ορισμένες άλλες χώρες.

Το Lenovo είναι εμπορικό σήμα της Lenovo στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε άλλες χώρες ή και στα δύο.

Το MOTOROLA και το λογότυπο Stylized M είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Motorola Trademark Holdings, LLC.

Το Nokia είναι εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της Nokia Corporation.

Το Oppo είναι εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Co., Ltd.

Το Servify είναι σήμα κατατεθέν της Service Lee Technologies Private Limited.

Το Firefox είναι εμπορικό σήμα του Mozilla Foundation στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες.

Βρήκατε χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα;
Ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Μας βοηθάτε να βελτιωθούμε.
Ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Μας βοηθάτε να βελτιωθούμε.