Отключване на устройството

28 септември 2023 г.

ID 127526

Можете да деблокирате устройството, след като е било блокирано чрез My Kaspersky.

За да деблокирате устройството:

  1. На екрана на Вашето заключено устройство натиснете отключи_екрана > Отключване.
  2. Въведете тайният код.
  3. Натиснете OK.

Вашето устройство ще бъде отключено.

Ако не помните тайният код, Вие можете да го възстановите на My Kaspersky.

Намерихте ли тази статия за полезна?
Какво може да подобрим?
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.