การปลดล็อกอุปกรณ์

28 กันยายน 2566

ID 127526

หากคุณล็อกอุปกรณ์ด้วย My Kaspersky คุณก็สามารถปลดล็อกอุปกรณ์ได้

หากต้องการปลดล็อกอุปกรณ์ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้

  1. ในหน้าจออุปกรณ์ล็อคของคุณ ให้แตะที่ unlock_screen > ปลดล็อก
  2. ป้อนรหัสลับ
  3. แตะตกลง

อุปกรณ์ของคุณจะถูกปลดล็อก

หากคุณจำรหัสลับไม่ได้ คุณสามารถกู้คืนรหัสลับได้ที่ My Kaspersky

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง