Извършване на първична конфигурация на Блокиране на приложение

28 септември 2023 г.

ID 144307

За да използвате Блокиране на приложение, Вие трябва първо да го конфигурирате и да зададете таен код за приложението, ако вече не сте направили това.

Помощникът за настройка на Блокиране на приложение може да бъде стартиран само веднъж. Вие можете да конфигурирате Блокиране на приложение по-късно в настройките на приложението.

За да направите първична конфигурация на Блокиране на приложение:

 1. В долната лента с раздели на приложението Kaspersky натиснете Всички функции .
 2. Натиснете Блокиране на приложение.

  Това стартира помощникът за настройка на Блокиране на приложение.

 3. Вижте описанието на функциите и натиснете Напред.
 4. Включете достъпност за приложението Kaspersky. Приложението се нуждае от достъпност, за да заключва приложения.

  За да включите достъпност:

  1. На екрана с информацията за достъпност, натиснете Напред.

   Отваря се списък с инсталирани на устройството приложения.

  2. Изберете от списъка приложението Kaspersky.
  3. Поставете превключвателя за приложението Kaspersky на ВКЛ.
  4. Потвърдете операцията като натиснете OK.
  5. Върнете се към приложението Kaspersky.
 5. ВН прозореца на Блокиране на приложение, превключете на ВКЛ превключватели за приложенията, които искате да защитите.
 6. Задайте заключване на екрана , ако още не сте го направили по време на първоначалната настройка на „Къде е устройството ми“.

Блокиране на приложение е конфигурирана. Показан е списък със защитените с таен код приложения.

Намерихте ли тази статия за полезна?
Какво може да подобрим?
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.