Thực hiện cấu hình lần đầu cho Khóa ứng dụng

28 Tháng Chín, 2023

ID 144307

Để sử dụng Khóa ứng dụng, trước hết bạn phải cấu hình Khóa ứng dụng và thiết lập mã bí mật của ứng dụng nếu chưa làm điều này.

Trình hướng dẫn thiết lập Khóa ứng dụng chỉ có thể được khởi chạy một lần. Bạn có thể cấu hình Khóa ứng dụng sau trong thiết lập của ứng dụng.

Để thực hiện cấu hình lần đầu cho Khóa ứng dụng:

 1. Trên thanh tab dưới cùng của ứng dụng Kaspersky, chạm vào Tất cả tính năng.
 2. Chạm vào Khóa ứng dụng.

  Việc này sẽ bắt đầu trình hướng dẫn thiết lập Khóa ứng dụng.

 3. Xem mô tả tính năng và chạm vào Tiếp theo.
 4. Bật hỗ trợ tiếp cận cho ứng dụng Kaspersky. Ứng dụng cần tính năng hỗ trợ tiếp cận để khóa các ứng dụng.

  Để bật hỗ trợ tiếp cận:

  1. Trên màn hình chứa thông tin hỗ trợ tiếp cận, chạm vào Tiếp theo.

   Một danh sách các ứng dụng được cài đặt trên thiết bị của bạn sẽ được mở ra.

  2. Chọn ứng dụng Kaspersky trong danh sách này.
  3. Gạt công tắc của ứng dụng Kaspersky sang vị trí BẬT.
  4. Xác nhận thao tác bằng cách chạm vào OK.
  5. Quay lại ứng dụng Kaspersky.
 5. Trong cửa sổ Khóa ứng dụng, BẬT công tắc cho các ứng dụng mà bạn muốn bảo vệ.
 6. Đặt chế độ khóa màn hình nếu chưa làm việc này trong quy trình định cấu hình ban đầu cho tính năng Thiết bị của tôi ở đâu.

Khóa ứng dụng sẽ được cấu hình. Một danh sách các ứng dụng được bảo vệ bằng mã bí mật sẽ được hiển thị.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.