Настройка на промяна на виртуалния сървър

13 март 2024 г.

ID 140374

Когато превключвате между приложения, уеб сайтове или категории уеб сайтове с различни настройки за виртуален сървър, можете да изберете кой сървър да използва приложението Kaspersky – текущия или този, определен за приложението или уеб сайта, който отваряте в момента.

Ако използвате неограничената версия на приложението, можете да настроите промяната на виртуалния сървър.

За да конфигурирате промяната на виртуалния сървър:

 1. Отворете VPN.
 2. Докоснете Настройки > Смартзащита.
 3. Докоснете Избор на VPN сървър.
 4. Посочете какво действие трябва да предприема приложението Kaspersky, когато превключвате между приложения, уеб сайтове или категории уеб сайтове, за които са конфигурирани конкретни виртуални сървъри:
  • От настройки. Приложението променя вашето виртуално местоположение въз основа на това кое местоположение сте посочили за приложението или уеб сайта, който отваряте в момента.
  • Текущ сървър. Приложението не променя вашето виртуално местоположение. Продължавате да използвате текущото виртуално местоположение.
  • Попитай. Приложението показва известие, където можете да посочите дали да промените виртуалното си местоположение.

   Ако изберете да не променяте виртуалния сървър за посочения уеб сайт или приложение, приложението няма да поиска промяна на сървъра за този уеб сайт или приложение през следващите 6 часа.

Намерихте ли тази статия за полезна?
Какво може да подобрим?
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.