การกำหนดค่าการเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์เสมือน

13 มีนาคม 2567

ID 140374

เมื่อคุณสลับระหว่างแอป เว็บไซต์ หรือหมวดหมู่เว็บไซต์ที่มีการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์เสมือนต่างๆ คุณสามารถกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ที่แอป Kaspersky จะใช้ ไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ในปัจจุบัน หรือเซิร์ฟเวอร์ที่ระบุไว้สำหรับแอปหรือเว็บไซต์ที่คุณกำลังเปิดในขณะนี้

คุณสามารถกำหนดค่าการเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์เสมือน ถ้าคุณกำลังใช้เวอร์ชันไม่จำกัด

การกำหนดค่าการเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์เสมือน:

 1. เปิด VPN
 2. แตะ การตั้งค่า > การป้องกันอัจฉริยะ
 3. แตะเซิร์ฟเวอร์ VPN ใดที่ต้องการใช้
 4. ระบุว่าแอป Kaspersky จะดำเนินการใด ถ้าคุณสลับระหว่างแอป เว็บไซต์ หรือหมวดหมู่เว็บไซต์ สำหรับการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์เสมือนที่เฉพาะเจาะจง:
  • จากการตั้งค่า แอปเปลี่ยนตำแหน่งเสมือนของคุณโดยอ้างอิงตำแหน่งที่คุณระบุไว้สำหรับแอปหรือเว็บไซต์ที่คุณกำลังเปิดในขณะนี้
  • เซิร์ฟเวอร์ปัจจุบัน แอปไม่เปลี่ยนตำแหน่งเสมือนของคุณ คุณใช้ที่ตั้งในปัจจุบันต่อไป
  • ถาม แอปจะแสดงการแจ้งเตือน โดยที่คุณสามารถระบุว่าจะเปลี่ยนตำแหน่งเสมือนหรือไม่

   ถ้าคุณเลือกที่จะไม่เปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์เสมือนสำหรับเว็บไซต์หรือแอปที่ระบุ แอปจะไม่ขอให้คุณเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์สำหรับเว็บไซต์หรือแอปนี้เป็นเวลา 6 ชั่วโมงข้างหน้า

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง