Използвайте файлове за проследяване

11 октомври 2023 г.

ID 139188

След като съобщите за проблем на специалистите по обслужване на клиенти на Kaspersky, те може да Ви помолят да генерирате отчет с информация за работата на премиум версията на Kaspersky Password Manager и да го изпратите до обслужване на клиенти на Kaspersky. Специалистите от екипа за обслужване на клиенти могат също да създадат файл за проследяване. Файлът за проследяване дава възможност да се извърши стъпка по стъпка проверка на изпълнението на командите на приложението и да се определи кога възникват грешки.

Ако специалистите по обслужване на клиенти се нуждаят от по-подробна информация за вашия проблем, те ще ви помолят да промените настройките на приложението в системните инструменти на вашия компютър. Специалистите от екипа за обслужване на клиенти ще ви дадат необходимата информация за изпълнение на тези действия (инструкции стъпка по стъпка, настройки за промяна, скриптове, допълнителни опции на командния ред, модули за отстраняване на грешки, специални инструменти и др.) и ще ви информират какви данни ще се събират за целите на отстраняването на грешки.

Съдържание и съхраняване на файлове за проследяване

Файловете за проследяване се съхраняват на вашия компютър в защитен формат и съдържат информация за следните събития, регистрирани от Kaspersky Password Manager:

 • Час на събитието
 • Номер на случая
 • Компонент на приложението, причинило събитието
 • Ниво на важност (информационно събитие, предупреждение, критично събитие, грешка)
 • Описание на събитието, включващо изпълнение на команда от компонент на приложението и резултата от изпълнението на тази команда

Файловете за проследяване съдържат само данни, необходими за отстраняване на грешки в приложението.

Кодовете за активиране за Kaspersky Total Security 2016 или по-нова версия и Kaspersky Small Office Security версия 5 или по-нова, може да бъдат записани във файлове за проследяване на Kaspersky Password Manager, ако тези приложения се използват заедно на едно и също устройство.

Относно файловете за проследяване, генерирани от програмата за изтегляне и инсталатора на Kaspersky Password Manager

Файловете за проследяване съдържат информация за събития, които се случват по време на:

 • Изтеглете инсталационния пакет на Kaspersky Password Manager
 • Инсталиране или надграждане на Kaspersky Password Manager

Файловете за проследяване, генерирани от програмата за изтегляне и инсталиране на Kaspersky Password Manager, могат да съдържат адресите на сървърите, от които е изтеглен инсталационният пакет, и пълните имена на инсталираните файлове и преките пътища.

Файловете за проследяване, генерирани от програмата за изтегляне и инсталатора на Kaspersky Password Manager, се съхраняват в папката %TEMP% и имат следните имена:

 • kl-install-<дата>-<време>.log.enc1
 • kl-setup-<дата>-<време>.log.enc1

Файловете за проследяване, генерирани от програмата за изтегляне и инсталиране на Kaspersky Password Manager, се съхраняват на вашето устройство, започвайки, когато продуктът е инсталиран, и се изтриват за постоянно, когато операционната система се изключи.

Относно файловете за проследяване на All.log

Файловете за проследяване на All.log съдържат информация за събития, които се случват, когато има:

 • Създаване или промяна на уеб акаунти
 • Инсталиране или премахване на разширения на браузъра
 • Свързване към My Kaspersky
 • Синхронизиране на данни между устройства
 • Сменяне на основната парола
 • Добавяне на документи към хранилище
 • Преглед на документи в режим на цял екран
 • Изтегляне на документ от хранилището на вашия компютър
 • Инсталиране на разширения
 • Стартиране на диалоговия прозорец за отваряне на файл
 • Взаимодействие с Kaspersky Total Security
 • Автоматично попълване на онлайн формуляри и влизане в акаунти с помощта на записи, запазени в хранилище
 • Записване на записи от онлайн формуляри в хранилище
 • Преглед и копиране на записи от менюто за разширение
 • Изпращане на обратна връзка за операцията по разширението

Файловете за проследяване на All.log могат да съдържат пълни имена на файлове на Kaspersky Password Manager, адреси на уеб сайтове, идентификатори на елементи на уеб формуляри, имена и версии на браузъра, име на домейн и IP адрес на прокси сървъра, идентификатори и типове записи в хранилището, имена на записи от хранилището, брой влизания в хранилище, за да влезете в уеб страницата, тип на формуляра, разпознат на уеб страницата.

Файловете за проследяване на All.log се съхраняват в папката %ProgramData%\Kaspersky Lab\Kaspersky Password Manager 23.2\Logs и са наименувани в следния формат:

 • kpmwin.<версия>_<дата_на_създаване>_<време_на_създаване>_<id_на_процеса>.All.log
 • kpm_service.<версия>_<дата_на_създаване>_<време_на_създаване>_<id_на_процеса>.All.log
 • kpmwin_isolation_<версия>_<дата_на_създаване>_<време_на_създаване>_<id_на_процеса>.All.log
 • kpmwin_plugin-nm-server_<версия>_<дата_на_създаване_<време_на_създаване>_<id_на_процеса>.All.log
 • kaspersky_plugins.<версия>_<дата_на_създаване>_<време_на_създаване>_<id_на_процеса>.All.log

Файловете за проследяване на All.log се съхраняват на вашето устройство, започвайки, когато изберете квадратчето за отметка Водене на регистър за събития в приложението и се изтриват за постоянно, когато деинсталирате приложението.

Намерихте ли тази статия за полезна?
Какво може да подобрим?
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.