Sử dụng các tập tin dấu vết

11 Tháng Mười, 2023

ID 139188

Sau khi bạn báo cáo một vấn đề cho các chuyên gia Hỗ trợ kỹ thuật của Kaspersky, họ có thể đề nghị bạn tạo một báo cáo với thông tin về hoạt động của phiên bản cao cấp của Kaspersky Password Manager và gửi báo cáo đến bộ phận Dịch vụ khách hàng của Kaspersky. Ngoài ra, dịch vụ Dịch vụ khách hàng có thể yêu cầu bạn tạo ra một dấu vết tập tin. Tập tin dấu vết cho phép kiểm tra từng bước việc thực thi các lệnh của ứng dụng và xác định thời điểm xảy ra lỗi.

Nếu các chuyên gia Dịch vụ khách hàng cần thêm thông tin chi tiết về sự cố của bạn, họ sẽ đề nghị bạn thay đổi các thiết lập ứng dụng trong các công cụ hệ thống trên máy tính của bạn. Các chuyên gia Dịch vụ khách hàng sẽ cung cấp cho bạn tất cả thông tin cần thiết để thực hiện các hành động này (hướng dẫn từng bước, nên thay đổi thiết lập nào, các tập lệnh, các tùy chọn dòng lệnh bổ sung, mô-đun gỡ lỗi, tiện ích đặc biệt, v.v.) và họ sẽ thông báo cho bạn biết cần cung cấp dữ liệu gì cho mục đích gỡ lỗi.

Nội dung và bộ nhớ của tập tin dấu vết

Các tập tin dấu vết được lưu trữ trên máy tính của bạn trong định dạng được bảo vệ và chứa thông tin về các sự kiện sau, được đăng ký bởi Kaspersky Password Manager:

 • Thời gian sự kiện
 • Số hiệu luồng
 • Thành phần ứng dụng đã gây ra sự kiện
 • Mức độ quan trọng (sự kiện thông tin, cảnh báo, sự kiện rất nghiêm trọng, lỗi)
 • Mô tả về sự kiện liên quan đến việc một thành phần ứng dụng thực thi một lệnh và kết quả của việc thực thi lệnh này

Các tập tin dấu vết chỉ chứa dữ liệu cần thiết để khắc phục các lỗi ứng dụng.

Mã kích hoạt dành cho Kaspersky Total Security 2016 hoặc mới hơn và Kaspersky Small Office Security phiên bản 5 hoặc mới hơn có thể được lưu trong các tập tin dấu vết của Kaspersky Password Manager nếu các ứng dụng này được sử dụng cùng nhau trên cùng thiết bị.

Thông tin về các tập tin dấu vết được trình tải về và trình cài đặt Kaspersky Password Manager tạo ra

Các tập tin dấu vết chứa thông tin về các sự kiện xảy ra trong khoảng thời gian:

 • Tải về gói cài đặt Kaspersky Password Manager
 • Cài đặt hoặc nâng cấp Kaspersky Password Manager

Các tập tin dấu vết được trình tải về và trình cài đặt Kaspersky Password Manager tạo ra có thể chứa địa chỉ của các máy chủ nơi tải về gói cài đặt và chứa tên đầy đủ của các tập tin được cài đặt cùng lối tắt.

Các tập tin dấu vết được trình tải về và trình cài đặt Kaspersky Password Manager tạo ra được lưu trữ trong thư mục %TEMP% và có các tên sau đây:

 • kl-install-<ngày>-<thời gian>.log.enc1
 • kl-setup-<ngày>-<thời gian>.log.enc1

Các tập tin dấu vết được trình tải về và trình cài đặt Kaspersky Password Manager tạo ra được lưu trữ trên thiết bị của bạn kể từ khi sản phẩm được cài đặt và bị xóa vĩnh viễn khi hệ điều hành ngừng hoạt động.

Thông tin về các tập tin dấu vết All.log

Các tập tin dấu vết All.log chứa thông tin về các sự kiện xảy ra khi:

 • Tạo hoặc sửa đổi các tài khoản web
 • Cài đặt hoặc xóa các phần mở rộng trình duyệt
 • Kết nối với My Kaspersky
 • Đồng bộ dữ liệu giữa các thiết bị
 • Thay đổi mật khẩu tổng
 • Thêm tài liệu vào kho bảo mật
 • Xem tài liệu ở chế độ toàn màn hình
 • Tải tài liệu từ kho bảo mật về máy tính của bạn
 • Cài đặt phần mở rộng
 • Chạy cửa sổ hộp thoại mở tập tin
 • Tương tác với Kaspersky Total Security
 • Tự động điền biểu mẫu trực tuyến và đăng nhập vào tài khoản bằng các mục được lưu trong kho bảo mật
 • Lưu các mục từ biểu mẫu trực tuyến vào kho bảo mật
 • Xem và sao chép các mục từ menu của phần mở rộng
 • Gửi phản hồi về hoạt động của phần mở rộng

Các tập tin dấu vết All.log có thể chứa tên đầy đủ của các tập tin Kaspersky Password Manager, địa chỉ trang web, định danh của các phần tử biểu mẫu web, tên và phiên bản trình duyệt, tên miền và địa chỉ IP của máy chủ proxy, ID và loại mục của kho bảo mật, tên mục của kho bảo mật, số lần đăng nhập trong kho bảo mật để đăng nhập vào trang web, loại biểu mẫu được nhận ra trên trang web.

Các tập tin dấu vết All.log được lưu trữ trong thư mục %ProgramData%\Kaspersky Lab\Kaspersky Password Manager 23.2\Logs và được đặt tên theo định dạng sau:

 • kpmwin.<phiên_bản>_<ngày_tạo>_<thời_gian_tạo>_<id_tiến_trình>.All.log
 • kpm_service.<phiên_bản>_<ngày_tạo>_<thời_gian_tạo>_<id_tiến_trình>.All.log
 • kpmwin_isolation_<phiên_bản>_<ngày_tạo>_<thời_gian_tạo>_<id_tiến_trình>.All.log
 • kpmwin_plugin-nm-server_<phiên_bản>_<ngày_tạo>_<thời_gian_tạo>_<id_tiến_trình>.All.log
 • kaspersky_plugins.<phiên_bản>_<ngày_tạo>_<thời_gian_tạo>_<id_tiến_trình>.All.log

Tất cả các tập tin dấu vết All.log đều được lưu trữ trên thiết bị của bạn kể từ khi bạn chọn hộp kiểm Ghi lại các sự kiện của ứng dụng và bị xóa vĩnh viễn khi bạn gỡ bỏ ứng dụng.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.