Χρήση αρχείων ιχνηλάτησης

11 Οκτωβρίου 2023

ID 139188

Αφού αναφέρετε ένα πρόβλημα στους ειδικούς Εξυπηρέτησης Πελατών της Kaspersky, μπορεί να σας ζητήσουν να δημιουργήσετε μια αναφορά με πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της Premium έκδοσης του Kaspersky Password Manager και να τη στείλετε στην Εξυπηρέτηση Πελατών της Kaspersky. Οι ειδικοί της Εξυπηρέτησης πελατών μπορεί να σας ζητήσουν να δημιουργήσετε ένα αρχείο ιχνηλάτησης. Το αρχείο ιχνηλάτησης επιτρέπει τη βήμα προς βήμα εξέταση της εκτέλεσης των εντολών της εφαρμογής και τον προσδιορισμό του σημείου όπου εμφανίζονται σφάλματα.

Εάν οι ειδικοί της Εξυπηρέτησης Πελατών χρειάζονται πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το πρόβλημά σας, θα σας ζητήσουν να αλλάξετε τις ρυθμίσεις εφαρμογής στα εργαλεία συστήματος του υπολογιστή σας. Οι ειδικοί της Εξυπηρέτησης Πελατών θα σας δώσουν όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε για την εκτέλεση αυτών των ενεργειών (οδηγίες βήμα-βήμα, ρυθμίσεις που πρέπει να τροποποιηθούν, δέσμες ενεργειών, πρόσθετες επιλογές γραμμής εντολών, λειτουργικές μονάδες εντοπισμού σφαλμάτων, ειδικά βοηθητικά προγράμματα κ.λπ.) και θα σας ενημερώσουν σχετικά με το ποια δεδομένα πρέπει να παρέχετε για τον εντοπισμό των σφαλμάτων.

Περιεχόμενο και αποθήκευση των αρχείων ιχνηλάτησης

Τα αρχεία ιχνηλάτησης αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας σε προστατευμένη μορφή και περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τα ακόλουθα συμβάντα που έχουν καταχωριστεί από το Kaspersky Password Manager:

 • Ώρα συμβάντος
 • Αριθμός νήματος
 • Στοιχείο της εφαρμογής που προκάλεσε το συμβάν
 • Επίπεδο σπουδαιότητας (ενημερωτικό συμβάν, προειδοποίηση, κρίσιμο συμβάν, σφάλμα)
 • Περιγραφή του συμβάντος που συνεπάγεται την εκτέλεση εντολής από ένα στοιχείο της εφαρμογής και το αποτέλεσμα της εκτέλεσης αυτής της εντολής

Τα αρχεία ιχνηλάτησης περιέχουν μόνο τα δεδομένα που απαιτούνται για την αντιμετώπιση σφαλμάτων εφαρμογών.

Στα αρχεία ανίχνευσης του Kaspersky Password Manager ενδέχεται να αποθηκευτούν κωδικοί ενεργοποίησης για το Kaspersky Total Security 2016 ή πιο πρόσφατη έκδοση και το Kaspersky Small Office Security έκδοση 5 ή πιο πρόσφατη, εάν αυτές οι εφαρμογές χρησιμοποιούνται μαζί στην ίδια συσκευή.

Σχετικά με τα αρχεία ιχνηλάτησης που δημιουργούνται από το πρόγραμμα λήψης και εγκατάστασης του Kaspersky Password Manager

Τα αρχεία ιχνηλάτησης περιέχουν πληροφορίες σχετικά με συμβάντα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια των ακόλουθων:

 • Λήψη του πακέτου εγκατάστασης του Kaspersky Password Manager
 • Εγκατάσταση ή αναβάθμιση του Kaspersky Password Manager

Τα αρχεία ιχνηλάτησης που παράγονται από το πρόγραμμα λήψης και εγκατάστασης του Kaspersky Password Manager μπορεί να περιέχουν τις διευθύνσεις των διακομιστών από τους οποίους έγινε λήψη του πακέτου εγκατάστασης, τα πλήρη ονόματα των εγκατασταθέντων αρχείων και συντομεύσεις.

Τα αρχεία ιχνηλάτησης που παράγονται από το πρόγραμμα λήψης και εγκατάστασης του Kaspersky Password Manager αποθηκεύονται στον φάκελο %TEMP% με τα ακόλουθα ονόματα:

 • kl-install-<ημερομηνία>-<ώρα>.log.enc1
 • kl-setup-<ημερομηνία>-<ώρα>.log.enc1

Τα αρχεία ιχνηλάτησης που δημιουργούνται από το πρόγραμμα λήψης και εγκατάστασης του Kaspersky Password Manager αποθηκεύονται στη συσκευή σας, ξεκινώντας από τη στιγμή της εγκατάστασης του προϊόντος, και διαγράφονται μόνιμα όταν τερματιστεί η λειτουργία του λειτουργικού συστήματος.

Σχετικά με τα αρχεία ιχνηλάτησης All.log

Τα αρχεία ιχνηλάτησης All.log περιέχουν πληροφορίες σχετικά με συμβάντα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια των ακόλουθων:

 • Δημιουργία ή τροποποίηση λογαριασμών Web
 • Εγκατάσταση ή κατάργηση επεκτάσεων προγράμματος περιήγησης
 • Σύνδεση στο My Kaspersky
 • Συγχρονισμός δεδομένων μεταξύ συσκευών
 • Αλλαγή του κύριου κωδικού πρόσβασης
 • Προσθήκη εγγράφων στον θάλαμο
 • Προβολή εγγράφων σε κατάσταση πλήρους οθόνης
 • Λήψη εγγράφου από τον θάλαμο στον υπολογιστή σας
 • Εγκατάσταση επεκτάσεων
 • Εκτέλεση του παραθύρου διαλόγου "άνοιγμα αρχείου"
 • Αλληλεπίδραση με το Kaspersky Total Security
 • Αυτόματη συμπλήρωση ηλεκτρονικών φορμών και είσοδος σε λογαριασμούς με χρήση καταχωρίσεων αποθηκευμένων στον θάλαμο
 • Αποθήκευση καταχωρίσεων από ηλεκτρονικές φόρμες στον θάλαμο
 • Προβολή και αντιγραφή καταχωρίσεων από το μενού επέκτασης
 • Αποστολή σχολίων σχετικά με τη λειτουργία της επέκτασης

Τα αρχεία ιχνηλάτησης All.log ενδέχεται να περιέχουν πλήρη ονόματα αρχείων του Kaspersky Password Manager, διευθύνσεις τοποθεσιών Web, αναγνωριστικά στοιχείων διαδικτυακών φορμών, ονόματα και εκδόσεις προγραμμάτων περιήγησης, όνομα τομέα και διεύθυνση IP του διακομιστή μεσολάβησης, αναγνωριστικά και τύπους καταχωρίσεων στον θάλαμο, ονόματα των καταχωρίσεων στον θάλαμο, αριθμό στοιχείων σύνδεσης στον θάλαμο για τη σύνδεση στην ιστοσελίδα, τύπο φόρμας που αναγνωρίστηκε στην ιστοσελίδα.

Τα αρχεία ιχνηλάτησης All.log αποθηκεύονται στον φάκελο %ProgramData%\Kaspersky Lab\Kaspersky Password Manager 23.2\Logs και ονομάζονται με την ακόλουθη μορφή:

 • kpmwin.<έκδοση>_<ημερομηνία_δημιουργίας>_<ώρα_δημιουργίας>_<αναγνωριστικό_διεργασίας>.All.log
 • kpm_service.<έκδοση>_<ημερομηνία_δημιουργίας>_<ώρα_δημιουργίας>_<αναγνωριστικό_διεργασίας>.All.log
 • kpmwin_isolation_<έκδοση>_<ημερομηνία_δημιουργίας>_<ώρα_δημιουργίας>_<αναγνωριστικό_διεργασίας>.All.log
 • kpmwin_plugin-nm-server_<έκδοση>_<ημερομηνία_δημιουργίας>_<ώρα_δημιουργίας>_<αναγνωριστικό_διεργασίας>.All.log
 • kaspersky_plugins.<έκδοση>_<ημερομηνία_δημιουργίας>_<ώρα_δημιουργίας>_<αναγνωριστικό_διεργασίας>.All.log

Τα αρχεία ιχνηλάτησης All.log αποθηκεύονται στη συσκευή σας ξεκινώντας από τη στιγμή που επιλέγετε το πλαίσιο ελέγχου Καταγραφή συμβάντων εφαρμογής και διαγράφονται οριστικά όταν καταργείτε την εγκατάσταση της εφαρμογής.

Βρήκατε χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα;
Ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Μας βοηθάτε να βελτιωθούμε.
Ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Μας βοηθάτε να βελτιωθούμε.