Používání souborů trasování

11. října 2023

ID 139188

Poté, co nahlásíte specialistům zákaznického servisu společnosti Kaspersky problém, mohou vás požádat, abyste vygenerovali zprávu o provozu aplikace Kaspersky Password Manager a zaslali ji zákaznickému servisu Kaspersky. Odborníci zákaznického servisu vás také mohou vyzvat, abyste vytvořili soubor trasování. Soubor trasování umožňuje krok za krokem prozkoumat provádění příkazů aplikace a určit, kde dochází k chybě.

Pokud odborníci zákaznického servisu potřebují podrobnější informace o vašem problému, požádají vás, abyste změnili nastavení aplikace v systémových nástrojích na vašem počítači. Odborníci zákaznického servisu vám k provedení těchto kroků poskytnou veškeré nutné informace (podrobné pokyny, jaké nastavení je potřeba změnit, skripty, další možnosti příkazového řádku, moduly ladění, speciální nástroje atd.) a budou vás informovat, která data máte pro účely ladění poskytnout.

Obsah a uložení souborů trasování

Soubory trasování se ukládají v počítači v chráněném formátu a obsahují informace o následujících událostech zaregistrovaných aplikací Kaspersky Password Manager:

 • Čas události
 • Číslo podprocesu
 • Součást aplikace, která událost způsobila
 • Úroveň důležitosti (informační událost, varování, kritická událost, chyba)
 • Popis události zahrnující provedení příkazu součástí aplikace a výsledek provedení tohoto příkazu

Soubory trasování obsahují pouze data potřebná k řešení chyb aplikace.

V souborech trasování mohou být uloženy i aktivační kódy k aplikace Kaspersky Total Security 2016 nebo novější a Kaspersky Small Office Security verze 5 nebo novější, pokud tyto aplikace používáte najednou na stejném zařízení.

O souborech trasování vygenerovaných nástrojem pro stažení a instalaci aplikace Kaspersky Password Manager

Soubory trasování obsahují informace o událostech, které nastanou během těchto operací:

 • Stažení instalačního balíčku aplikace Kaspersky Password Manager
 • Instalace nebo upgrade aplikace Kaspersky Password Manager

Soubory trasování vygenerované nástrojem pro stažení a instalaci aplikace Kaspersky Password Manager mohou obsahovat adresy serverů, z nichž byl instalační balíček stažen, úplné názvy nainstalovaných souborů a zkratek.

Soubory trasování vygenerované nástrojem pro stažení a instalace aplikace Kaspersky Password Manager jsou uloženy ve složce %TEMP% a mají následující názvy:

 • kl-install-<datum>-<čas>.log.enc1
 • kl-setup-<datum>-<čas>.log.enc1

Soubory trasování vygenerované nástrojem pro stažení a instalaci aplikace Kaspersky Password Manager se začnou ukládat na vaše zařízení při instalaci produktu a po vypnutí operačního systému jsou trvale odstraněny.

O souborech trasování All.log

Soubory trasování All.log obsahují informace o událostech, které nastanou během těchto operací:

 • Vytvoření nebo změna webových účtů
 • Instalace nebo odebrání rozšíření prohlížeče
 • Připojení k webu My Kaspersky
 • Synchronizace dat v zařízeních
 • Změna hlavního hesla
 • Přidání dokumentů do trezoru
 • Zobrazení dokumentů v režimu celé obrazovky
 • Stažení dokumentu z trezoru na váš počítač
 • Instalace rozšíření
 • Spuštění dialogového okna otevření souboru
 • Interakce s aplikací Kaspersky Total Security
 • Automatické vyplňování online formulářů a přihlašování k účtům pomocí údajů uložených v trezoru
 • Ukládání údajů z online formulářů do trezoru
 • Zobrazení a kopírování údajů z nabídky rozšíření
 • Odesílání zpětné vazby ohledně fungování rozšíření

Soubory trasování all.log mohou obsahovat úplné názvy souborů aplikace Kaspersky Password Manager, adresy webů, identifikátory prvků webového formuláře, názvy a verze prohlížečů, název domény a IP adresu proxy serveru, ID a typy položek trezoru, názvy položek trezoru, počet přihlášení do trezoru pro přihlášení k webové stránce, typ formuláře rozpoznaného na webové stránce.

Soubory trasování All.log se ukládají ve složce %ProgramData%\Kaspersky Lab\Kaspersky Password Manager 23.2\Logs a jejich názvy jsou v následujícím formátu:

 • kpmwin.<verze>_<datum_vytvoření>_<čas_vytvoření>_<id_procesu>.All.log
 • kpm_service.<verze>_<datum_vytvoření>_<čas_vytvoření>_<id_procesu>.All.log
 • kpmwin_isolation.<verze>_<datum_vytvoření>_<čas_vytvoření>_<id_procesu>.All.log
 • kpmwin_plugin-nm-server_<verze>_<datum_vytvoření>_<čas_vytvoření>_<id_procesu>.All.log
 • kaspersky_plugins.<verze>_<datum_vytvoření>_<čas_vytvoření>_<id_procesu>.All.log

Soubory trasování All.log se začnou ukládat na vaše zařízení, když zaškrtnete políčko Protokolovat události aplikace, a trvale se odstraní, když aplikaci odinstalujete.

Byl článek užitečný?
Co můžeme vylepšit?
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.